Polska wolna od atomu
NIE dla energii jądrowej
Nadchodzące wydarzenia
RSS
WOLNOŚĆ OD ATOMU PRAWEM CZŁOWIEKA Demonstracja antynuklearna Sopot, 17.12 g.15
14/12/2013 12:33:41

          WOLNOŚĆ  OD  ATOMU – PRAWEM  CZŁOWIEKA!

      Energetyka jądrowa w demokratycznych państwach Europy bankrutuje. Jako idea źródła taniej, czystej i bezpiecznej energii elektrycznej skompromitowała się po tragediach Czarnobyla i Fukushimy. Bankrutuje również w sensie ekonomicznym: państwa UE – najlepsi do tej pory protektorzy i inwestorzy koncernów jądrowych, z różnych powodów (nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej,  wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii, kwestie bezpieczeństwa) odchodzą od programów atomowych. Wg  nieoficjalnych komunikatów wstrzymana została również budowa rosyjskiej „jądrówki” pod Kaliningradem.

    Koncerny jądrowe, którym kurczą się rynki zbytu, znalazły zagorzałego orędownika swoich interesów w postaci rządu Donalda Tuska. Samo propagowanie energetyki  jądrowej to wydatek rzędu 80 mln zł  z budżetu państwa rocznie! Również z naszej kieszeni opłacamy pracowników spółek państwowych mających budować przyszłą „jądrówkę”. Nie wiadomo kiedy (jeśli w ogóle) zacznie ona produkować energię, ale nie przeszkadza to w uzyskiwaniu wysokich – nieprzystających do sytuacji ogarniętego kryzysem gospodarczym kraju – wynagrodzeń, np. Aleksander Grad, b. minister skarbu u Donalda Tuska, a obecnie prezes PGE Energia Jądrowa otrzymuje oficjalnie blisko  50 tys. zł. miesięcznie!

     Kolejnym etapem zacieśniania współpracy będzie spotkanie się przedstawicieli najbardziej liczących się instytucji i koncernów (m.in. rosyjski Rusatom, amerykańsko – japoński G.E. Hitachi, francuska AREVA, WANO – Światowe Stowarzyszenie Operatorów Jądrowych) z reprezentantami naszego lobby atomowego (w tym i z Gradem) w ramach Forum Energetycznego w Sopocie (16-18.12).

     Jeden z organizatorów  Forum tak określił cele tego spotkania:

   „W Sopocie na Forum Energetycznym mamy wszystkich największych graczy z Europy, USA, Azji i Rosji. Gdyby oni nie wierzyli w to, że w Polsce projekt o nazwie elektrownia atomowa może się udać, to z pewnością by nie przyjechali.”

    Nie chodzi tu tylko o losy przyszłego „Żarnowca” ani też kształtowania propagandowego wizerunku energetyki jądrowej jako rzekomo ekologicznej, bezpiecznej i koniecznej dla Polski a zarazem przeżywającej swój rozkwit na całym świecie. Nieprzypadkowo jeden z paneli dyskusyjnych został zatytułowany: Energetyka Jądrowa – współpraca czy konkurencja? Jednym z celów tego spotkania jest bowiem określenie wspólnej strategii współpracy finansowo-technologicznej między państwami Europy Środkowej a koncernami atomowymi, rozbudowy istniejącego stanu elektrowni jądrowych oraz dystrybucji wytworzonego w ten sposób prądu (rozważa się m.in. budowę nowej „jądrówki” na Litwie, która dostarczałaby energię na Łotwę, Polskę i Słowację).

    Stoimy przed wielkim zagrożeniem – współpracy (do tej pory często konkurencyjnych) koncernów energetycznych, które wykorzystując odpowiednie dyrektywy UE dotyczące ochrony środowiska i klimatu, będą na obszarze Europy Środkowej ratować swoje podupadające finanse, działając w tym celu w ścisłym związku z elitami władzy, dla których przemysł jądrowy (wbrew deklarowanym hasłom o ochronie środowiska) to przede wszystkim wzmocnienie kontroli społecznej i gospodarczej oraz solidne zyski.

Przyjdź wyrazić swój sprzeciw wobec groźnego dla środowiska, zdrowia, gospodarki i demokracji atomowego dyktatu! Przynieś ze sobą transparenty, bębny, piszczałki, kostiumy mutantów... (cokolwiek, co uznasz za stosowne na tą okazję) – ale pamiętaj, że manifestacja ma charakter pokojowy! Prosimy o przyniesienie sporządzonej wg własnego pomysłu atomowej bombki pod choinkę prosto ze „Świerku”.

Zapraszamy do Sopotu na ul. Powstańców Warszawy 10 (przed Hotelem „Sheraton”, niedaleko molo) we wtorek 17 grudnia o godz. 15.

Jeśli możesz, przekaż to zaproszenie dalej do jak największej ilości osób!

Małgorzata Wyrwicz (Inicjatywa Antynuklearna)

Michał Błaut (Pomorska Inicjatywa Antynuklearna)

Tomasz Borewicz (d. „Belfer”, WiP Gdańsk)

Filip Duda (Pomorska Inicjatywa Antynuklearna)

Wiktor Sadłowski (Pomorska Inicjatywa Antynuklearna)

Janusz P. Waluszko (d. RSA)

Bogdan Kochanowski (Obywatelski Sojusz Antyatomowy)

 

Demonstracja antynuklearna WOLNOŚĆ OD ATOMU PRAWEM CZŁOWIEKA na facebooku.

 
Kontrowersje wokół katastrofy jądrowej w Fukushimie, Ewa Dryjańska
08/05/2013 08:33:24

Katastrofa jądrowa w Fukushimie została zaklasyfikowana jako zdarzenie 7 – najgroźniejsze ze zdarzeń jądrowych (INES) podobnie jak Czarnobyl. W wyniku awarii doszło do wybuchu wodoru w 3 reaktorach i stopienia się rdzeni. Przez uszkodzone budynki elektrowni cały czas uwalniają się substancje radioaktywne. Sytuacja nie jest ustabilizowana i w razie kolejnego trzęsienia ziemi lub tsunami może dość do kolejnej katastrofy na skalę światową – ostrzegają eksperci.

 

Obecna sytuacja jest niewątpliwie szokiem i traumą dla japońskiego społeczeństwa, któremu nieustannie powtarzano, że poważna awaria w elektrowni atomowej nie jest możliwa. To przekonanie było tak silne, że podzielali je nie tylko zwykli obywatele, ale także politycy i pracownicy elektrowni jądrowych. Gdy nastąpił kataklizm nikt nie był na niego przygotowany: ani operator elektrowni, ani rządowe agencje ani władze lokalne, ani mieszkańcy. Spowodowało to chaos i nieudolność działań w elektrowni w czasie trwania awarii i opóźnione ewakuacje mieszkańców, którzy przez blokowanie informacji kierowani byli niejednokrotnie tam, gdzie opad radioaktywny był największy.

 

Chaotyczna odpowiedź władz na katastrofę jądrową, a także ujawnione później przez media liczne przypadki skandali związane z przemysłem jądrowym i powiązań na linii urzędnicy – przemysł jądrowy sprawiły, że wielu Japończyków obecnie nie ufa władzom i ich zaleceniom dotyczącym ochrony przed promieniowaniem. Szczególną nieufność wzbudza fakt, że zaraz po katastrofie władze podwyższyły dopuszczalną dawkę promieniowania dla ludności cywilnej z 1 milisiwerta (mSv) do 20 mSv rocznie. Dawka 1 mSv to zalecenie Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem (International Commission on Radiological Protection) powszechnie przyjmowana na świecie dla ludności cywilnej. Władze ogłosiły jednak, że dawka do 20 mSv także jest bezpieczna, a niektórzy eksperci związani z władzami wypowiadali się, że nawet dawka 100 mSv nie powoduje uszczerbku na zdrowiu, więc tym bardziej 20 mSv jest niegroźne.

 

Nowa maksymalna dawka 20 mSv stała się podstawą do wyznaczania obszarów ewakuacji. Obszary, które także zostały skażone radioaktywnie, ale na których odczyty promieniowania wskazywały niższe wartości niż nowy limit, nie zostały uwzględnione w akcjach ewakuacyjnych wobec czego nadal mieszkają na nich ludzie. Żyją oni na obszarze skażenia powietrza, wody i żywności, ale władze zapewniają ich, że taki poziom skażenia nie stanowi dla nich zagrożenia.

 

Nowe normy, a szczególnie czas ich ustalenia, nie wzbudziły jednak zaufania mieszkańców prefektury. Grupa rodziców z nieobjętej ewakuacją miejscowości Koriyama już w 2011 r. złożyła pozew przeciw władzom domagając się zapewnienia ewakuacji dzieci powołując się na to, że mają one prawo żyć w miejscu wolnym od skażenia. Sąd pierwszej instancji w grudniu 2011 r. ogłosił niekorzystny dla nich wyrok. Sąd drugiej instancji w kwietniu 2013 r. orzekł, że przebywanie dzieci na obszarze 20 mSv jest dla nich niebezpieczne, jednak stwierdził, że rząd nie ma obowiązku organizować ewakuacji. Rodzice ponownie mają możliwość odwołania się od wyroku.

 

Kolejną przyczyną kontrowersji i nieufności w stosunku do władz są badania tarczycy dzieci z prefektury. Badania wykazały, że ponad 40% dzieci ma cysty i guzki na tarczycy. W normalnych warunkach taki odsetek wynosi parę procent. Natomiast z raportu ogłoszonego w lutym 2013 r. wynika, że troje badanych dzieci choruje raka tarczycy, a u 7 kolejnych podejrzewa się tę chorobę. Przeprowadzający badania na zlecenie władz prefektury naukowcy z uniwersytetu medycznego w Fukushimie twierdzą, że te przypadki, nie mają związku z awarią w elektrowni, jednak nie przedstawiają przy tym żadnego alternatywnego wyjaśnienia nienaturalnie wysokiego odsetka anomalii i chorób.

 

Ogromne kontrowersje wzbudzają też osoby odpowiedzialne za ochronę zdrowia mieszkańców. Kolejny skandal wybuchł po tym, jak prasa ujawniła, że grupa ekspertów i przedstawicieli władz spotykała się na tajnych zebraniach i uzgadniała przed konferencjami prasowymi, jakie informacje zostaną przekazane opinii publicznej. Podczas jednego z takich spotkań uzgodniono, że jeden z członków panelu zapyta na konferencji prasowej, czy istnieje związek pomiędzy awarią w elektrowni, a rakiem tarczycy, na co inny udzieli odpowiedzi odmownej.

 

Osobą kierującą badaniami i mającą duży wpływ na politykę prefektury w kwestiach ochrony zdrowotnej jest profesor Shunichi Yamashita. Już w kilka dni po awarii zraził do siebie mieszkańców, a jego wypowiedź stała się znana zagranicą, gdy powiedział: „Promieniowanie nie wpływa na uśmiechających się ludzi, a negatywnie wpływa na pesymistów”. Z kolei w wywiadzie udzielonym w sierpniu 2012 r. dziennikowi „Mainichi Shimbun” prof. Yamashita podkreślał, że będzie starał się zapobiec nadmiernej liczbie odszkodowań zdrowotnych ze względu na sytuację finansową państwa. Na pytanie o to, jak ocenia działanie promieniowania odpowiedział: Znajdziemy zapewne małe nowotwory, ale przypadki raka tarczycy w jakimś procencie mają miejsce nawet w normalnych warunkach. Nie przedstawimy żadnych wniosków przed upływem 10 lat. Będziemy unikać konfliktów między mieszkańcami Fukushimy a nami. Chcę zapobiec upadkowi Japonii. Po Czarnobylu było dużo pozwów przeciwko rządowi na Ukrainie z powodu kłopotów zdrowotnych. Odszkodowania znacznie naruszyły państwowy budżet. W takim wypadku ofiarą staliby się obywatele".

 

Mieszkańcy Fukushimy, rozgoryczeni postawą władz, złożyli zażalenie bezpośrednio na forum Rady Praw Człowieka ONZ w październiku 2012 r. Reprezentował ich burmistrz miasta Futaba - Katsutaka Idogawa. Niedługo później do Japonii, aby zbadać sytuację na miejscu, przybył  Anand Grover - Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Prawa do Zdrowia. Po swoim powrocie z kraju Grover przedstawił w raporcie cały szereg zaniedbań i uchybień, których dopuściły się w jego ocenie władze Japonii. Zarzucił władzom, że nie zapewniły dystrybucji tabletek z jodem i że nie poinformowały o tym, jak przemieszczała się chmura radioaktywna, stwierdził że rząd powinien natychmiast poprawić kontrolę bezpieczeństwa żywności pod kątem radioaktywnego skażenia.

 

Grover skrytykował także badania ludności. Podkreślił, że błędem jest koncentrowanie się jedynie na raku tarczycy przy ignorowaniu innych chorób wywoływanych przez promieniowanie. Za błąd uznał wyciąganie wniosków z danych z Czarnobyla do oceny sytuacji w Fukushimie, skoro zaczęły być one gromadzone dopiero 4 lata po katastrofie. Potępił to, że rodzicom badanych dzieci odmówiono dostępu do wyników badań.  Aby je poznać musieli przechodzić przez uciążliwą drogę urzędową.

 

Sprawozdawca odniósł się także negatywnie do działań władz opartych na twierdzeniu, że nawet dawka 100 mSv jest bezpieczna. Stwierdził, że choć istnieją badania potwierdzające tę tezę, to istnieje całe mnóstwo badań, które ją obalają. Argumentował, że rolą władz nie jest arbitralne rozstrzyganie, które badania są właściwe, ale minimalizacja ryzyka dla obywateli, dlatego powinny się one oprzeć na bardziej restrykcyjnych dawkach.

 

Inną międzynarodową organizacją, która skrytykowała władze Japonii za działania związane z kryzysem jądrowym byli Reporterzy bez Granic. W przygotowanym przez nich rankingu wolności mediów Japonia spadła z 22 na 53 miejsce w porównaniu do poprzedniego zestawienia. Tak gwałtowny spadek organizacja uzasadniła „cenzurą dotyczącą opisywania przemysłu jądrowego” i dyskryminacją dziennikarzy niezależnych w dostępie do informacji. Według Reporterów bez Granic Japonia została dotknięta brakiem transparentności i zerowym szacunkiem dla dostępu do informacji w kwestiach bezpośrednio lub pośrednio związanych z Fukushimą”.

 

Władze mają nadzieję przynajmniej w części rozwiązać problem skażenia radioaktywnego poprzez prace dekontaminacyjne, na które w zeszłym roku wydały 650 miliardów jenów. Polegają one na oczyszczaniu z substancji radioaktywnych zabudowań i dróg i terenów w odległości 20 m od nich. Jednak dekontaminacja wywołuje duże kontrowersje tak co do samej idei jak i sposobu realizacji. Część ekspertów podważa sens tego przedsięwzięcia dowodząc, że skażenie „powróci” na oczyszczone obszary z nieoczyszczonych terenów takich jak lasy lub też na skutek ciągłych emisji substancji radioaktywnych z elektrowni. Krytycy powołują się na przykład Czarnobyla, gdzie dekontaminacja nie przyniosła trwałych efektów.

 

Śledztwa prowadzone przez japońskich dziennikarzy ujawniły natomiast patologie towarzyszące pracom dekontaminacyjnym. Wielki skandal wybuchł po tym, jak dziennik „Asahi Shimbun” opublikował zdjęcie jednej z ekip zaangażowanych w prace, która wyrzucała skażone radioaktywnie liście do rzeki. Z dziennikarskich ustaleń wynikało, że nie był to odosobniony przypadek, a ekipy dekontaminacyjne pracują pod presją czasu i z wyznaczonym limitem kosztów, co odbija się na jakości wykonywanych prac.

 

Kolejną kompromitacją dla prac dekontaminacyjnych było ujawnienie przez media oszustw w stosunku do pracowników. Okazało się, że choć firmy przeprowadzające prace otrzymywały od władz pieniądze na pensje jak i zakwaterowanie, i wyżywienie dla pracowników, to oferowały im tylko pensję resztę zachowując dla siebie.

 

Rozgoryczeni mieszkańcy zwracali dodatkowo uwagę na to, że do prac dekontaminacyjnych wynajmowane są wielkie firmy powiązane kapitałowo z przemysłem atomowym, a nie lokalne przedsiębiorstwa, choć region boryka się z ciężką sytuacją gospodarczą.

Ujawnione przez media skandale związane z przemysłem atomowym i odpowiedzią władz na katastrofę  ugruntowały sprzeciw społeczeństwa wobec energii atomowej (około 80% Japończyków) i ponownego uruchamiania wyłączonych elektrowni. Za ich jak najszybszym uruchomieniem opowiadają się wielkie firmy i niektóre grupy mieszkańców sąsiadujące z takimi obiektami, dla których stanowią one jedyne źródło utrzymania wobec braku alternatywnych możliwości zatrudnienia. Za uruchomieniem elektrowni opowiada się też rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna. Mimo wszystko najprawdopodobniej przynajmniej przez najbliższe lata energetyka jądrowa będzie stanowiła margines w japońskim miksie energetycznym – oceniają obserwatorzy. Nowa japońska agencja kontrolująca obiekty jądrowe, powołana do życia w miejsce skompromitowanej wcześniej instytucji, wykryła wiele nieprawidłowości w japońskich elektrowniach jądrowych i wyznaczyła nowe kryteria, jakie mają one spełnić przed ponownym uruchomieniem. Odkryła, że kilka z nich znajduje się prawdopodobnie na aktywnych uskokach tektonicznych. Operatorzy elektrowni będą musieli więc wykazać, że nie znajdują się one na uskokach, a także będą musieli wykazać m.in., że dysponują odpowiednio wysokimi zabezpieczeniami przed tsunami, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz alternatywnymi systemami zasilania. Implementacja nowych wymogów może zająć nawet kilka lat, a w przypadku części elektrowni, bardziej ekonomicznym rozwiązaniem może okazać się ich likwidacja.

 

Więcej na temat energetyki jądrowej w Japonii:

http://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/rzad-ukrywal-niewygodne-fakty/

http://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/otrzezwienie-po-fukushimie/

O mafijnych powiązaniach TEPCO, operatora elektrowni (Maciej Okraszewski, Polityka 5.03.2013)

Oświadczenie Profesora Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej z okazji rocznicy katastrofy w Czarnobylu
26/04/2013 15:59:33

Jest bezsporne to, że energetyka stała się głównym boiskiem gry między starym i nowym. W tej grze, mającej już wymiar cywilizacyjny, energetyka jądrowa jest ciemną stroną mocy.

Jan Popczyk                                     

 

Polski program jądrowy (2 elektrownie po dwa bloki 1600 MW każdy) oznacza, że polscy odbiorcy zapłacą 150 mld PLN, a sojusz korporacyjno-polityczny dostanie te środki do dyspozycji, przy tym ponad 120 mld PLN zapłaci dostawcom zagranicznym za know how i dobra inwestycyjne. Jeśli jeszcze jest ktoś, kto wierzy, że warto te pieniądze w taki sposób wydać, to temu komuś nie można już pomóc. Można natomiast odwołać się do tysięcy przedsiębiorców, setek tysięcy zatrudnionych przez tych przedsiębiorców, do milionów prosumentów, którzy są zdolni wykorzystać takie pieniądze do stworzenia innowacyjnego, bardzo zróżnicowanego przemysłu, do rewitalizacji energetycznej milionów budynków za pomocą energetyki budynkowej (głęboka termomodernizacja, mikro-elektrownie słoneczne, wiatrowe, biogazowe, funkcjonujące w środowisku internetowym). Są zdolni powiązać przejście do nowoczesnej prosumenckiej energetyki ze swoim indywidualnym rozwojem, ze swoimi indywidualnymi preferencjami/wartościami i ludzkimi potrzebami: twórczości, niezależności, ...    

Nie wolno dyskusji o energetyce jądrowej obecnie sprowadzać do kategorii bilansu energetycznego i ekonomiki, czyli bezpieczeństwa energetycznego (uwzględniającego aspekt ekonomiczny). Nie jest też obecnie wystarczające rozszerzenie dyskusji na szeroko rozumiane zagrożenie środowiska (katastrofy jądrowe, składowanie wypalonego paliwa).

Dyskusja o energetyce jądrowej ma wymiar cywilizacyjny. Chodzi o to czym chcemy zastąpić utracony azymut, jak chcemy sobie poradzić z utratą zaufania do korporacji i rządów, które zawiodły, jakie wartości mają się stać siłą napędową dalszego rozwoju. Z tego punktu widzenia ważne jest spostrzeżenie, że problemem są korporacje, których pazerność przekroczyła granice rozsądku; przedsiębiorstwa, które osiągnęły wielkość nie pozwalającą na ich likwidację; politycy, którzy się zatracili i wyzbyli odpowiedzialności. Nie jest natomiast problemem wydajność światowej gospodarki warunkowana dostępnymi technologiami i nie jest problemem zdolność prosumentów do przejęcia odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo energetyczne – tu możliwości są oszałamiające. W kontekście tego spostrzeżenia jest bezsporne, że  energetyka stała się głównym boiskiem gry między starym i nowym.

Energetyka jądrowa jest interesem dla korporacji ratingowych, bankowych, energetycznych, czyli tych, które dotychczas najbardziej zawiodły. Jest też polem działania polityków, którzy są na smyczy korporacji. Korporacje i politycy razem mogą za pomocą elektrowni jądrowych, czyli technologii paramilitarnych,  wzmocnić się na długie lata. Prosumenci mogą za pomocą innowacyjnej energetyki prosumenckiej zdobyć wolność. O to idzie gra w urządzaniu nowego świata. Nie na zawsze, na kilka najbliższych pokoleń, czyli na okres potrzebny do osiągnięcia kolejnego szczebla we wznoszeniu się człowieka.

 

Prof. dr hab. inż Jan Popczyk                                          

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
Politechniki Śląskiej 

 

 

Prof. dr hab. inż Jan Popczyk jest długoletnim pracownikiem Politechniki Śląskiej. Członek Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1990-1995 był prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. W latach 1994-1995 pełnił funkcję przewodniczącego CENTREL. Współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Od 1998 do 2000 roku doradca wicepremiera Leszka Balcerowicza ds. reform w kompleksie paliwowo-energetycznym. W okresie od 1995 roku współtworzył i współzarządzał kolejno czterema małymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami (ostatnim jest eGmina Infrastruktura Energetyka). Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej eGIE.

 

Tegoż Autora:
Innowacyjna energetyka. Kontekst ekologiczno-energetyczny i ekonomiczno-cywilizacyjny

Europejski Tydzień Akcji „Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy” 22 – 28 kwietnia 2013
16/04/2013 21:18:24

W ostatnim tygodniu kwietnia w kilkunastu miastach Polski odbędą się otwarte spotkania z likwidatorami skutków katastrofy nuklearnej, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu na Ukrainie. Wydarzenia organizowane z udziałem zaproszonych z Ukrainy i Białorusi gości odbędą się również w innych krajach Europy w ramach obchodzonego po raz drugi Europejskiego Tygodnia Akcji „Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy”.

 

W Polsce gościć będzie troje Ukraińców, którzy w 1986 roku i później uczestniczyli w akcji likwidowania skutków czarnobylskiej katastrofy. Volodymir Szyriajev jest lekarzem, którego do „zony” skierowano w lipcu 1986 roku. Udzielał pierwszej pomocy i porad lekarskich likwidatorom przebywającym i pracującym w najbardziej skażonej i niebezpiecznej strefie na terenie zniszczonej elektrowni. Aleksander Diaczenko w lutym 1987 roku powołany został na specjalne szkolenie wojskowe i skierowany do likwidacji skutków katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W „zonie” pracował do maja 1987 roku, wskutek czego otrzymał wysoką dawkę promieniowania (21,61 rentgena). W 1990 roku z przyczyn zdrowotnych zwolniono go z pracy w fabryce i przyznano mu grupę inwalidzką. Od tego czasu stoi na czele organizacji społecznej Łozowskie Stowarzyszenie „Związek Czarnobyl”. Volodymir Volczenko trafił do „zony” w maju 1986 roku jako młody żołnierz, którego w trybie ekspresowym przekwalifikowano na strażaka. Dowodził grupą pracującą na terenie zniszczonej elektrowni.

 

Otwarte spotkania z likwidatorami, którzy odwiedzą Polskę odbędą się w Katowicach, Krakowie, Oświęcimiu, Kędzierzynie-Koźlu, Opolu, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku, Krokowej, Słupsku, Koszalinie, Chojnicach oraz Warszawie. Poniżej prezentujemy plan tras poszczególnych likwidatorów wraz z informacjami o spotkaniach, w których będą uczestniczyć oraz kontaktem do towarzyszących im polskich opiekunów / koordynatorów tras.

 

Volodymir  Shyriaiev

(opiekun: Radosław Sawicki, tel. 660040248)

 

23.04 – Gdańsk

godz. 19:00 – otwarte spotkanie w Centrum Społecznym Młodych Socjalistów, ul. Jana z Kolna 8

 

24.04 – Krokowa

godz. 19:00 – otwarte spotkanie na Zamku

 

25.04 – Słupsk

godz. 12:00 – otwarte spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Grodzka 3

 

26.04 – Koszalin

informacje wkrótce

27.04 – Chojnice

godz. 14:30 – otwarte spotkanie w PWSH „Pomerania”, ul. Świętopełka 1

godz. 16:00 – wystąpienie dla uczestników olimpiady CKU, ul. Świętopełka 3

 

 

Aleksander Diaczenko

(opiekun: Adrian Kołodziejczyk, tel. 503944845)

 

22.04 – Kraków

godz. 19:00 – otwarte spotkanie w Finka Cafe, ul. Warszauera 1

 

23.04 – Oświęcim

godz. 12:00 – otwarte spotkanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej,

ul. Kolbego 8

 

23.04 – Katowice

18.00 – Klub Teoria, ul. Dworcowa 13 (róg Świętego Jana)

 
24.04 – Kędzierzyn Koźle

godz. 13.00 – otwarte spotkanie w budynku Starostwa Powiatowego, Pl. Wolności 13

 

25.04 – Opole

godz. 17.00 – otwarte spotkanie w Villa Academica, ul. Powstańców Śląskich 22

 

26.04 – Poznań

godz. 19:00 – otwarte spotkanie w AKK „Zemsta”, ul. Fredry 5

 

Volodymir  Volchenko

(opiekun: Jerzy Niczyporuk, tel. 726186023)

 

22.04 – Warszawa

godz. 17:00 - 18:00 – otwarte spotkanie w Green Peas eco coffee, ul. Szpitalna 5

 

23.04 – Warszawa

godz. 17:30 - 19:00 – seminarium „Skutki zdrowotne katastrofy w Czarnobylu”, Centrum Medycyny Naturalnej Komed, Al. Ujazdowskie 20

 

24.04 – Lublin

godz. 10:30 - śniadanie prasowe dla dziennikarzy, Zielony Talerzyk, ul. Obrońców Pokoju 23

godz. 17:00 – otwarte spotkanie w PIT „Tektura”, ul. Wieniawska 15a

 

25.04 – Warszawa

godz. 17:00 - 18:00 – otwarte spotkanie w Green Peas eco coffee, ul. Szpitalna 5

 

26.04 – Warszawa

godz. 10:00 – śniadanie prasowe dla dziennikarzy, Green Peas eco coffee, ul. Szpitalna 5

26.04 – Warszawa

Od godz. 13:00 do 15:00 – „Energetyczny Tramwaj”: otwarty dla mieszkańców przejazd tramwajem prezentujący prawdziwe oblicze energetyki nuklearnej i promujący alternatywy dla energetyki jądrowej.

 

Trasa tramwaju: Plac Narutowicza – Grójecka – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Plac Bankowy – Dworzec Gdański – Pl. Wilsona – pętla Marymont

Powrót tą samą trasą aż do placu Narutowicza

 

27.04 – Warszawa

godz. 17:00 - 18:00 – otwarte spotkanie w Green Peas eco coffee, ul. Szpitalna 5

 

Kontakt z koordynatorem Tygodnia Akcji w Polsce:

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Wspólna Ziemia”

Radosław Sawicki, tel. 660040248

e-mail: info@wspolnaziemia.org

Źródło: http://www.wspolnaziemia.org

Rzecznik prasowy Inicjatywy AntyNuklearnej:
Małgorzata Wyrwicz tel. 513 072 983
e-mail: wyrwicz@op.pl


Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy
05/04/2013 13:37:37
W dniach 23-29 kwietnia w ponad dwudziestu polskich miastach odbędą się wydarzenia edukacyjno - informacyjne organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Akcji  "Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy". W tym samym czasie podobne akcje organizowane będą także na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii. 
 
Na zaproszenie organizatorów Polskę odwiedzą goście z Ukrainy, którzy w 1986 roku i później bezpośrednio uczestniczyli w likwidowaniu skutków katastrofy nuklearnej w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Na organizowany cykl spotkań przyleci także Japończyk, który prowadził gospodarstwo rolne w odległości około 50 km od elektrowni w Fukuszimie. Goście opowiadać będą o swoich doświadczeniach związanych z katastrofami nuklearnymi, które miały bezpośredni i dramatyczny wpływ na ich życie.
Inicjatorem i koordynatorem Tygodnia Akcji w Europie jest niemiecka organizacja społeczna Internationales Bildungs und Begegnungswerk (IBB). W Polsce projekt koordynuje Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Wspólna Ziemia”.Tydzień Akcji „Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy” rozpocznie się konferencją prasową, która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie (ul. Zielna 37) w dniu 23.04 o godz. 10:00. Oprócz organizatorów wezmą w niej udział prof. Angelina Nyagu i Borys Derkacz z Ukrainy, Toshinari Hata z Japonii oraz Mycle Schneider, ekspert ds. energetyki jądrowej z Francji.
W ramach Tygodnia Akcji, oprócz spotkań z zagranicznymi gośćmi, w całej Polsce odbywać się będą także wykłady, szkolenia, prezentacje i dyskusje, organizowane lokalnie przez kilkanaście organizacji pozarządowych i innych podmiotów uczestniczących w projekcie. Wskazywane będą modele rozwoju polskiej energetyki alternatywne wobec proponowanego przez polski rząd programu budowy elektrowni jądrowych. Wśród grup zaangażowanych w organizację Tygodnia Akcji są m.in. komitety obywatelskie protestujące przeciwko planom budowy elektrowni jądrowej w Gąskach, Choczewie i Żarnowcu, a także grupy sprzeciwiające się wydobywaniu złóż uranu w Sudetach.
Organizacja Tygodnia Akcji „Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy” w ponad dwudziestu polskich miastach jest możliwa dzięki pomocy organizacyjnej i finansowej Fundacji im. Heinricha Bölla oraz Fundacji Greenpeace Polska.

Kontakt: info@wspolnaziemia.org, tel. 660040248 (Radosław Sawicki)

Źródło:
http://www.wspolnaziemia.org 

Europejski Tydzień Akcji "Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy"
19/04/2012 20:58:29

Polska: Bielsko - Biała; Bydgoszcz, Chojnice, Choczewo, Chorzów, Darłówko, Gdańsk, Jelenia Góra, Kościerzyna, Koszalin, Krokowa, Kraków, Lublin, Łódź, Oświęcim, Opole, Poznań, Szczecin, Słupsk, Toruń, Warszawa, Wrocław

W dniach 23-29 kwietnia w ponad dwudziestu polskich miastach odbędą się wydarzenia edukacyjno - informacyjne organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Akcji "Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy". W tym samym czasie podobne akcje organizowane będą także na Ukrai...nie, w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii.

Na zaproszenie organizatorów Polskę odwiedzą goście z Ukrainy, którzy w 1986 roku i później bezpośrednio uczestniczyli w likwidowaniu skutków katastrofy nuklearnej w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Na organizowany cykl spotkań przyleci także Japończyk, który prowadził gospodarstwo rolne w odległości około 50 km od elektrowni w Fukuszimie. Goście opowiadać będą o swoich doświadczeniach związanych z katastrofami nuklearnymi, które miały bezpośredni i dramatyczny wpływ na ich życie.

W ramach Tygodnia Akcji, oprócz spotkań z zagranicznymi gośćmi, w całej Polsce odbywać się będą także wykłady, szkolenia, prezentacje i dyskusje, organizowane lokalnie przez kilkanaście organizacji pozarządowych i innych podmiotów uczestniczących w projekcie. Wskazywane będą modele rozwoju polskiej energetyki alternatywne wobec proponowanego przez polski rząd programu budowy elektrowni jądrowych. Wśród grup zaangażowanych w organizację Tygodnia Akcji są m.in. komitety obywatelskie protestujące przeciwko planom budowy elektrowni jądrowej w Gąskach, Choczewie i Żarnowcu, a także grupy sprzeciwiające się wydobywaniu złóż uranu w Sudetach.

Tydzień Akcji „Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy” rozpocznie się konferencją prasową, która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie (ul. Zielna 37) w dniu 23.04 o godz. 10:00. Oprócz organizatorów wezmą w niej udział prof. Angelina Nyagu i Borys Derkacz z Ukrainy, Toshinari Hata z Japonii oraz Mycle Schneider, ekspert ds. energetyki jądrowej z Francji.

Inicjatorem i koordynatorem Tygodnia Akcji w Europie jest niemiecka organizacja społeczna Internationales Bildungs und Begegnungswerk (IBB). W Polsce projekt koordynuje Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Wspólna Ziemia”.

Organizacja Tygodnia Akcji „Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy” w ponad dwudziestu polskich miastach jest możliwa dzięki pomocy organizacyjnej i finansowej Fundacji im. Heinricha Bölla oraz Fundacji Greenpeace Polska.

Kontakt: info@wspolnaziemia.org, tel. 660040248 (Radosław Sawicki)


Program Europejskiego Tygodnia Akcji „Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy”

Bielsko – Biała
24.04, godz. 16:00
konferencja "Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy", w programie:
- otwarte spotkanie z Valerim Lutsyvem
- pokaz filmu "Czarnobyl Forever"
- wykład Wojciecha Kłosowskiego pt. "Energetyka jądrowa - ślepa uliczka”
- wykład Piotra Dominiaka pt. "Z wiatrem czy pod prąd? Jak odnawialne źródła energii mogą zrewolucjonizować polską energetyką?"
- dyskusja z udziałem zaproszonych gości
budynek Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku - Białej
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12
organizatorzy: Fundacja Pozytywnych Zmian oraz WSA w Bielsku - Białej

Bydgoszcz
24.04, godz. 17:00
otwarte spotkanie z prof. Angeliną Nyagu
foyer Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 12
organizator: MCK w Bydgoszczy

Chojnice
24.04, godz. 11:00
otwarte spotkanie z Toshinari Hata
Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Młodzieżowa 44

25.04. godz. 17:00
otwarte spotkanie z prof. Angeliną Nyagu
Herbaciarnia Kredenz, ul. 31 Stycznia
organizator: Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia”, SSW w Chojnicach

Choczewo
26.04, godz. 17:00
otwarte spotkanie z Vladlenem Lepskym i Toshinari Hata w Zespole Szkół w Choczewie
organizator: Komitet Obywatelski „Nie dla atomu”

Chorzów
22.04, godz. 12:00 – 16:00
pokaz filmu "Jądro wieczności" (75 min.) oraz otwarte spotkanie i dyskusja z udziałem Valeriego Lutsyva; spotkanie poprowadzą Monika Paca i Maciej Smykowski (przewodniczący katowickiego koła Zieloni 2004 "Alternatywa")
WPKiW Chorzów, "Rebel Garden", al. Gen. J. Ziętka 7
(przy wejściu do chorzowskiego ZOO)
organizator: Zieloni 2004

Darłówko
25.04, godz. 18.00
otwarte spotkanie z Wladlenem Lepskym i Toshinari Hata w Hotelu "Jan" w Darłówku
organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wicie

Gdańsk
28.04, godz. 12:00
demonstracja uliczna przeciwko rządowym planom budowy elektrowni jądrowych w Polsce
początek: Dwór Artusa, ul. Długa

28.04, godz. 14:00
otwarte spotkanie z prof. Angeliną Nyagu oraz Wladlenem Lepskym, a także przedstawicielami lokalnych komitetów antyatomowych z Gąsek, Choczewa, Żarnowca i Jeleniej Góry
sala BHP Stoczni Gdańskiej
organizatorzy: Pomorska Inicjatywa Antynuklearna, Greenpeace, Stowarzyszenie na Styku

Jelenia Góra
27.04, godz. 14:00
konferencja "Zagrożenie kopalniami uranu w regionie jeleniogórskim - w 26. rocznicę Czarnobyla - z udziałem naocznego świadka", w programie:
- „Polski Program Atomowy a zagrożenie kopalniami uranu” - Jerzy Niczyporuk (organizator)
- „Postępowania administracyjne w sprawie przygotowań do budowy kopalni uranu w Sudetach” - Katarzyna Andrzejewska (radna Gminy Stara Kamienica)
- „Wybrane Fatalne Fakty - konsekwencje budowy kopalni uranu” - Peter Diehl, autor strony www.wise-uranium.org
- „Konsekwencje skażenia radioaktywnego - relacja uczestnika i naocznego świadka likwidacji szkód w Czarnobylu po 1986 roku” - Borys Derkach z Ukrainy;
aula Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze
ul. Kochanowskiego 8
organizator: Zieloni 2004

Kościerzyna
26.04, godz. 10:00 - 13:00
konwersatorium nt. energetyki jądrowej z udziałem prof. Angeliny Nyagu oraz młodzieży a także prezentacja Łucji Ptaszyńskiej nt. marnowania energii
Sala Konferencyjna Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego
organizator: Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne

Koszalin
24.04, godz. 17:00
otwarte spotkanie z Toshinari Hata i Wladlenem Lepskym
I LO im. Stanisława Dubois, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
organizatorzy: Zieloni 2004, Komitet Obywatelski „Nie dla atomu”

Krokowa
27.04, godz. 18:30
otwarte spotkanie z Toshinari Hata, prof. Angeliną Nyagu i Wladlenem Lepskym
Zamek w Krokowej

28.04, godz. 11.00 - 15.30
warsztaty pt. „NIE dla atomu. TAK dla lepszych rozwiązań”
(w programie m.in. zielone miejsca pracy, rozproszone źródła energii,
przykłady zrównoważonego rozwoju innych gmin w Polsce)
Zamek w Krokowej
organizatorzy: Eko-Żarnowiec, Green European Foundation, Fundacja im. Heinricha Bölla, Zielony Instytut, Fundacja Muses.tv

Kraków
25.04, godz. 18.00
otwarte spotkanie z Valerim Lutsyvem
Cafe Finka, ul. Warszauera 1
organizator: Greenpeace

Lublin
24.04, godz. 18:00
otwarte spotkanie z Borysem Derkaczem
Kawiarnio-Księgarnia "Spółdzielnia"
ul. Peowiaków 11
organizator: Zieloni 2004

Łódź
25.04, godz. 18:00
otwarte spotkanie z Borysem Derkaczem oraz projekcja filmu dokumentalnego „Only Believe the Wind - Czarnobyl 20 lat później”
Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101 (lewa oficyna, I piętro)
organizator: Klub Myśli Nieoswojonej we współpracy z Krytyką Polityczną.

Oświęcim
26.04, godz. 18:00
otwarte spotkanie z Valerim Lutsyvem
Miejska Bibliotecka Publicznej im. Łukasza Górnickiego – Galeria Książki
ul. Nojego 2B
organizator: Towarzystwo na rzecz Ziemi

Opole
23.04, godz. 17:00
otwarte spotkanie z Valerim Lutsyvem
Villa Academika, ul. Powstańców Śląskich 22
organizator: Krystyna Słodczyk

Poznań
28.04, godz. 18.00
otwarte spotkanie z Borysem Derkaczem
The Rootz, ul. Kazimierza Kantaka 4
organizator: Greenpeace

Szczecin
23.04, godz. 17.00
otwarte spotkanie z Wladlenem Lepskym
PCK, Al. Wojska Polskiego 63
organizatorzy: Greenpeace, Zieloni 2004

Słupsk
25.04, godz. 13.00
konferencja prasowa nt. energetyki jądrowej z udziałem Toshinari Hata i Wladlena Lepskyego Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19 (II pietro)

25.04,godz. 16.00
kawiarenka obywatelska nt. przyszłości energetyki i zagrożeń związanych z energią jądrową z udziałem m.in. Toshinari Hata i Wladlena Lepskyego oraz przedstawicieli ruchów ekologicznych
herbaciarnia w Spichleżu Richtera na Wyspie Młyńskiej
organizator: Aktywne Pomorze, CIO w Słupsku

Toruń
24.04, godz. 12:00
otwarte spotkanie z prof. Angeliną Nyagu
Kino Centrum / Centrum Sztuki Współczesnej
Wały Gen. Sikorskiego 13
organizator: Grupa KOZEE we współpracy z Krytyką Polityczną

Warszawa
23.04, godz. 10:00
konferencja prasowa rozpoczynająca Tydzień Akcji „Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy” z udziałem prof. Angeliny Nyagu, Toshinari Hata oraz Borysa Derkacza, a także Mycle’a Schneidera (Francja) i Jana Haverkampa z Greenpeace
Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37

23.04, godz. 17:00
otwarte debata publiczna z udziałem prof. Angeliny Nyagu, Toshinari Hata oraz Borysa Derkacza, a także Radka Gawlika z Zielonych 2004 i Jana Haverkampa z Greenpeace; prowadząca: Agnieszka Grzybek (Zieloni 2004)
ul. Marszałkowska 1
organizatorzy: Fundacja im. Heinricha Bölla, Zieloni 2004, Greenpeace

Wrocław
26.04, godz. 13.00 - 13.30
konferencja prasowa nt. energetyki jądrowej, Rynek, Pod Pręgierzem

26.04, godz. 17.00 - 19.30
otwarte spotkanie z udziałem Borysa Derkacza
Ksiegarnia Tajne Komplety
ul. Przejście Garncarskie 2
organizator: Stowarzyszenie „Eko-Unia”, Zieloni 2004
 

 

Trzecie spotkanie na temat energetyki jądrowej -Francja, Niemcy, Japonia po Fukuszimie
19/04/2012 20:21:02

Fundacja im. Heinricha Boella oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju serdecznie zapraszają Państwa na konferencję pt.:"Trzecie spotkanie na temat energetyki jądrowej - Francja, Niemcy, Japonia po Fukuszimie".
 
Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2012r. w godz 11:00-15:00 (rejestracja od godziny 10:30) w Centrum Konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie.

PROGRAM KONFERENCJI

11:00 – 11:15 Otwarcie konferencji – Krzysztof Kamieniecki – Instytut na rzecz Ekorozwoju
                          Monika Walencka – Fundacja im. H.Bolla
11:15 – 11:45 Urban Rid – Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa 
                          Nuklearnego, Niemcy
                          Zmiana w polityce Niemiec – debata na temat energetyki jądrowej. 
                          Nowa strategia.
11:45 – 12:00 Mycle Schneider - Niezależny ekspert d/s energetyki jądrowej, Francja
                          Francuski program nuklearny.
12:00 - 12:30 Pytania i odpowiedzi
12:30 – 13:00 Yasuhiro Igarashi – doktorant studiujący w Polsce, Japonia
                          Japonia po awarii Fukushima
13:00 – 13:30 Mycle Schneider - Niezależny ekspert d/s energetyki jądrowej, Francja
                          Energetyka jądrowa na świecie po Fukushima. Przegląd.
13:30 – 14:30 Dyskusja
 

Pani Sadoko Monma z Fukushimy w Polsce
07/03/2012 15:57:32
 Już w najbliższy weekend odbędą się wyjątkowe spotkania z Panią Sadoko Monma, mieszkanką Fukushimy, która przyjeżdża do Polski, żeby opowiedzieć nam jak wygląda życie po katastrofie w elektrowni jądrowej.

Program wizyty:
Piątek, 9 marca 2012, godz. 13:00 –otwarcie wystawy „Radioaktywny krajobraz”, Gdańsk, Galeria Bałtycka,

Piątek, 9 marca 2012, godz. 18:30 - Zamek w Krokowej, Krokowa, ul. Zamkowa 1,

Sobota, 10 marca 2012, godz. 17:00 - Zespół Szkół w Choczewie, Choczewo ul. Szkolna 2,

Niedziela, 11 marca 2012, godz. 12:00 – Koszalińska Biblioteka Publiczna, Koszalin, Pl. Polonii 1
Referendum w gminie Mielno
29/01/2012 23:44:27
12 lutego 2012 - tego dnia mieszkańcy pierwszy raz będą się mogli wypowiedzieć w sprawie niebezpiecznej niezdrowej i baaardzo drogiej budowy.
Głosuj!
Film z gminy Mielno
Zaproszenie od Profesora Dakowskiego
16/05/2011 20:11:54
Mili Państwo!

Będę w Telewizji TRWAM we środę, 18 -go (od 18-15) i w Radio Maryja (Rozmowy Niedokończone) (po 21-szej)
 

Temat: Energetyka rozproszona i odnawialna - a plany energetyki jądrowej . KOSZTY

 

Proszę zawiadomić różnych przeciwników EJ, by wchodzili na antenę,
szczególnie Zielonych, bo przecie chyba nie słuchiwują RM...
A od naszego odzewu zależy sukces audycji
 
Pozdrawaim
Mirosław Dakowski
26 kwietnia - Dzień Ogólnopolskiego protestu
21/04/2011 06:06:02

Demonstracje planowane na 26.04:

Gdańsk, pod Kinem „Krewetka”, godz. 17.00

Lubartów, Plac pod Sezamem, godz. 14.00

Łódź, Plac Wolności, godz. 11.00

Katowice, ul. Mariacka, Pod Złotym Osłem, godz. 12.00

Kraków, Rynek Główny, pod pomnikiem Adama Mickiewicza, godz. 14.00

Poznań,  ul. Półwiejska, Pod Starym Marychem, godz. 15.30

Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, pod Ministerstwem Gospodarki, godz. 11.30

Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1-3, pod Urzędem Wojewódzkim, godz. 13.00

z archiwum polskiego graffiti 

Demonstracja FEDERACJI ANARCHISTYCZNEJ w Częstochowie w najbliższą sobotę (23.04)
20/04/2011 11:19:10
23 kwietnia, godz. 14:00
Częstochowa, skrzyżowanie Al.NMP z Al. Wolności (kwadraty)

Pikieta rocznicowa FEDERACJI ANARCHISTYCZNEJ:
STOP ENERGETYCE JĄDROWEJ !!!

Przyjdź!
ŁÓDZKIE DNI AKCJI ANTYATOMOWYCH - 25 ROCZNICA WYDARZEŃ W CZERNOBYLU
19/04/2011 12:57:37
TYLKO ZIELONA ENERGIA
1986 - CZARNOBYL, 2011 - FUKUSHIMA, TERAZ POLSKA?
Ideą manifestacji jest chęć promowania odnawialnych źródeł energii - słońca, wiatru, wody, ziemi - i sprzeciw wobec planów budowy elektrowni atomowych w Polsce. 26 kwietnia został uznany przez ONZ za dzień pamięci ofiar energii atomowej w 25 rocznicę katastrofy w Czarnobylu.
...Poruszymy najistotniejsze kwestie dotyczące energii jądrowej:
- koszty ekologiczne i społeczne;
-- związek z bronią masowego rażenia;
--- alternatywne źródła energii;
---- brak demokratycznej dyskusji - propaganda rządowa.


22 kwietnia, godzina 17, Kryzysowa Kawiarnia Sztuki
Spotkanie z Januszem Waluszko, weteranem protestów przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu.
Gość będzie opowiadał o protestach przeciwko Elektrowni Jądrowej Żarnowiec, które miały miejsce w latach 80. i 90., o tym, dlaczego dziś jest przeciwny energii atomowej ze społecznego punktu widzenia, a także o tym, co w pracy współczesnego historyka czyni przyszłość teraźniejszością (w kontekście EJ a propos pracy "Przyczyny skuteczności protestu przeciw budowie Elektrowni Jądrowej Żarnowiec", 1985-1990).

26 kwietnia, godzina 11, Plac Wolności
Demonstracja antyatomowa. Zaczynamy od wiecu na którym nakreślimy problem, powiemy dlaczego protestujemy a także przedstawimy nasze postulaty. Godzinę później, czyli o 12 zaczniemy przemarsz w kierunku Pasażu Schillera, skąd po kolejnej godzinie zaangażowana karawana rowerowa wyjedzie do Rogóźna.


KARAWANA ROWEROWA
Po manifestacji zapraszamy wszystkich rowerzystów na ognisko i piknik w okolice Rogóźna pod Łodzią, gdzie znajdują się niewykorzystane zasoby energii geotermalnej i wód mineralnych. Trasa będzie liczyła około 40km w jedną stronę w większości mało uczęszczanymi drogami. Nocleg planujemy we własnych namiotach, obowiązuje zrzutka na jedzenie w wysokości 10 zł/osoby. Informacje i zapisy: 26kwietnia@riseup.net, Maciej 722051880.

Więcej informacji, zgłoszenia:
26kwietnia@riseup.net
Demonstracja w Krakowie w najblższą sobotę
14/04/2011 00:14:17

16 kwietnia, w sobotę, o godzinie 12.00,  pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym  w Krakowie, wystartuje demonstracja antyatomowa.
Przyjdź!

Zarezerwuj czas 26 kwietnia!
21/03/2011 20:18:56

Zapraszamy na demonstrację za powrotem do koncepcji rozwoju rynku energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i przeciw budowie w Polsce elektrowni jądrowych.
Początek: godzina 11.30, 26 kwietnia 2011 r. Plac Trzech Krzyży, przed Ministerstwem Gospodarki.
Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w przygotowaniu demonstracji zapraszamy do udziału w spotkaniach w każdą środę, godz. 19.00,
Green Peas eco bar & coffe, ul. Szpitalna 5 w Warszawie oraz do kontaktu mailowego. 

You are invited to a demonstration for a return to the concept of a developing energy market based on renewable resources and against the building of Nuclear Power Stations of Poland.
The demonstration starts  at 11.30 am on 26.th April 2011, at the Place Trzech Krzyży (sqare of the Three Crosses) in front of the Ministry of Economy.
Organisations intersted in toking a part in organising this demonstration are invited to attend meetings held every Wednesday at 19.00 in the
Green Peas eco bar&coffe on 5 Szpitalna street, Warsaw, or may contact us via e-mail.

Wir laden alle Interessenten zu einer Demonstration für die Rückkehr zum Konzept der Entwicklung eines auf erneuerbarer Energiequellen basierenden Energiemarktes und gegen den Bau von Kernkraftanlagen in Polen.
Beginn: 11.30 Uhr, 26. April 2011, auf dem Plac Trzech Krzyży in Warschau vor dem Gebäude des Wirtschaftsministeriums.
Organisationen, die an der Mithilfe der Vorbereitung dieser Demonstration interessiert sind, laden wir zur Teilnahme an unseren Meetings ein, die jeden Mittwoch um 19 in der
Green Peas Eco Bar ul. Szpitalna 5 in Warschau stattfinden. Wir bitten außerdem um Kontaktaufnahme per E-Mail.

Nous vous invitons à la manifestation en appui au développement de l'énergie renouvelable et contre la construction de centrales nucléaires en Pologne. Le samedi 26 avril à 11.30 h, La Place des Trois Croix à Varsovie, devant la Chambre de Commerce.
Chaque mercredi à 19h, nous invitons les organisations qui peuvent prendre part aux préparations de la manifestation.
Green Peas eco bar & coffe, rue Szpitalna 5 à Varsovie.  Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail.

Приглашаем на демонстрацию в защиту концепции развития рынка энергии, получаемой из возобновляемых источников, против строительства в Пошьше ядерных электростанций.
Начало: 11:30, 26 апреля, 2011 г., площадь Трех Крестов в Варшаве, перед зданием Министерства Экономики.
Организации, заинтересованные в принятии участия в демонстрации, приглашием поучаствовать во встречах, организуемых в каждую среду, в 19:00 по адресу:
Green Peas eco bar & coffe, ul. Szpitalna 5 в Варшаве. С нами можно связаться по электронной почте

Σας προσκαλούμε σε μια διαδήλωση εναντίον του κτιρίου των Πυρηνικών Σταθμών της Πολωνίας,
και για την επιστροφή στην ιδέα μιας αναπτυσσόμενης αγοράς ενέργειας που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές.
Η επίδειξη αρχίζει στις 11.30 π.μ.... την 26.th Απριλίου 2011 το μερος:(πλατεια των Τριών Σταυρων) μπροστά από το Υπουργείο Οικονομίας.
Οργανώσεις που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ενα ρόλο στην οργάνωση αυτής
της διαδήλωσης καλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις που
πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 19.00 στο μπαρ
Green Peas eco bar
/ cafe στην οδο 5 Szpitalna
, Βαρσοβία, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας
μέσω e-mail

ANTYATOMOWA MARZANNA
18/03/2011 10:31:53

W niedzielę, w Gdańsku, Pomorska Inicjatywa Antynuklearna spotyka się pod Złotą Bramą o godzinie 12.00
Przyjdź i powiedz znajomym!

26 lat od tragedii w Czarnobylu
18/02/2011 02:10:25
26 kwietnia 1986 roku, 23 minuty po godzinie pierwszej, w reaktorze elektrowni w Czarnobylu doszło do eksplozji. Chmury radioaktywne rozpoczęły swoją wędrówkę po Europie. Po wybuchu siła promieniowania równała się wybuchowi 500 bomb atomowych, jakie Amerykanie zrzucili na Hiroszimę. Wybuch w czarnobylskiej elektrowni na Ukrainie przy granicy z Białorusią był najtragiczniejszą katastrofą w dziejach energetyki jądrowej.
Pierwszą chmurę radioaktywną skierował wiatr w kierunku Białorusi. Białoruska opozycja twierdzi, że po pierwszej ewakuacji mieszkańców z bezpośredniej strefy zagrożenia, nikt nie podjął kroków, aby uchronić ludzi przed kolejnymi dawkami promieniowania. Ludność mieszkająca na terenach napromieniowanych żywi się tym, co wyhoduje na swoich skażonych działkach.
Polska z powodu bliskiej odległości od miejsca awarii była również narażona na skażenie. Dobę po wybuchu zanotowano pierwszy wzrost promieniowania w powietrzu na terenach Polski, ze względu na brak jakichkolwiek informacji ze strony władz ZSRR. Do atmosfery przedostały się duże ilości substancji promieniotwórczych: cezu-137 i jodu-131.
Ukraińskie dane mówią natomiast o 3 milionach poszkodowanych, z czego milion stanowić miały dzieci. Lekarze przekonują, że wśród dzieci ze skażonych terenów wyższy jest poziom zachorowań na tarczycę, choroby układu oddechowego i krążenia. Na likwidację następstw tragedii, w tym leczenie chorych, Ukraina wydała dotychczas kilkanaście miliardów dolarów. Do dziś wokół Czarnobyla rozciąga się 30 kilometrowa zamknięta strefa.

W grudniu 2003 roku decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 26 kwietnia został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar awarii atomowych i katastrof.

Film BITWA O CZARNOBYL

Film NAPROMIENIOWANI
O ludziach zamieszkujacych dawny poligon nuklearny w Kazachstanie

Film SKUTKI BRONI URANOWEJ

 
17 element(y|ów)

<< Wszystkie kategorie


 
Najnowsze wiadomości
Nadchodzące wydarzenia
luty, 2011
marzec, 2011
kwiecień, 2011
maj, 2011
sierpień, 2011
styczeń, 2012
luty, 2012
marzec, 2012
kwiecień, 2012
sierpień, 2012
kwiecień, 2013
maj, 2013
czerwiec, 2013
lipiec, 2013
październik, 2013
grudzień, 2013
luty, 2014
BlogKoalicja Antyatomowa