Polska wolna od atomu
NIE dla energii jądrowej
Oświadczenie Profesora Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej z okazji rocznicy katastrofy w Czarnobylu

Jest bezsporne to, że energetyka stała się głównym boiskiem gry między starym i nowym. W tej grze, mającej już wymiar cywilizacyjny, energetyka jądrowa jest ciemną stroną mocy.

Jan Popczyk                                     

 

Polski program jądrowy (2 elektrownie po dwa bloki 1600 MW każdy) oznacza, że polscy odbiorcy zapłacą 150 mld PLN, a sojusz korporacyjno-polityczny dostanie te środki do dyspozycji, przy tym ponad 120 mld PLN zapłaci dostawcom zagranicznym za know how i dobra inwestycyjne. Jeśli jeszcze jest ktoś, kto wierzy, że warto te pieniądze w taki sposób wydać, to temu komuś nie można już pomóc. Można natomiast odwołać się do tysięcy przedsiębiorców, setek tysięcy zatrudnionych przez tych przedsiębiorców, do milionów prosumentów, którzy są zdolni wykorzystać takie pieniądze do stworzenia innowacyjnego, bardzo zróżnicowanego przemysłu, do rewitalizacji energetycznej milionów budynków za pomocą energetyki budynkowej (głęboka termomodernizacja, mikro-elektrownie słoneczne, wiatrowe, biogazowe, funkcjonujące w środowisku internetowym). Są zdolni powiązać przejście do nowoczesnej prosumenckiej energetyki ze swoim indywidualnym rozwojem, ze swoimi indywidualnymi preferencjami/wartościami i ludzkimi potrzebami: twórczości, niezależności, ...    

Nie wolno dyskusji o energetyce jądrowej obecnie sprowadzać do kategorii bilansu energetycznego i ekonomiki, czyli bezpieczeństwa energetycznego (uwzględniającego aspekt ekonomiczny). Nie jest też obecnie wystarczające rozszerzenie dyskusji na szeroko rozumiane zagrożenie środowiska (katastrofy jądrowe, składowanie wypalonego paliwa).

Dyskusja o energetyce jądrowej ma wymiar cywilizacyjny. Chodzi o to czym chcemy zastąpić utracony azymut, jak chcemy sobie poradzić z utratą zaufania do korporacji i rządów, które zawiodły, jakie wartości mają się stać siłą napędową dalszego rozwoju. Z tego punktu widzenia ważne jest spostrzeżenie, że problemem są korporacje, których pazerność przekroczyła granice rozsądku; przedsiębiorstwa, które osiągnęły wielkość nie pozwalającą na ich likwidację; politycy, którzy się zatracili i wyzbyli odpowiedzialności. Nie jest natomiast problemem wydajność światowej gospodarki warunkowana dostępnymi technologiami i nie jest problemem zdolność prosumentów do przejęcia odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo energetyczne – tu możliwości są oszałamiające. W kontekście tego spostrzeżenia jest bezsporne, że  energetyka stała się głównym boiskiem gry między starym i nowym.

Energetyka jądrowa jest interesem dla korporacji ratingowych, bankowych, energetycznych, czyli tych, które dotychczas najbardziej zawiodły. Jest też polem działania polityków, którzy są na smyczy korporacji. Korporacje i politycy razem mogą za pomocą elektrowni jądrowych, czyli technologii paramilitarnych,  wzmocnić się na długie lata. Prosumenci mogą za pomocą innowacyjnej energetyki prosumenckiej zdobyć wolność. O to idzie gra w urządzaniu nowego świata. Nie na zawsze, na kilka najbliższych pokoleń, czyli na okres potrzebny do osiągnięcia kolejnego szczebla we wznoszeniu się człowieka.

 

Prof. dr hab. inż Jan Popczyk                                          

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
Politechniki Śląskiej 

 

 

Prof. dr hab. inż Jan Popczyk jest długoletnim pracownikiem Politechniki Śląskiej. Członek Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1990-1995 był prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. W latach 1994-1995 pełnił funkcję przewodniczącego CENTREL. Współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Od 1998 do 2000 roku doradca wicepremiera Leszka Balcerowicza ds. reform w kompleksie paliwowo-energetycznym. W okresie od 1995 roku współtworzył i współzarządzał kolejno czterema małymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami (ostatnim jest eGmina Infrastruktura Energetyka). Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej eGIE.

 

Tegoż Autora:
Innowacyjna energetyka. Kontekst ekologiczno-energetyczny i ekonomiczno-cywilizacyjny

<< Wstecz Dodaj nowy komentarz
Jamesidemn
11/01/2019 14:28:39
tdfxxbn
[url=http://www.gusssngo.in/assets/list.php?so=3725]Sustanon 250 Deca Durabolin Dianabol Cycle[/url]
Constantly remember to brush your tooth for a minimum of two a few minutes. You simply aren't gonna achieve all of the nooks and crannies inside your mouth area where plaque likes to cover. Make sure you allow yourself enough time each morning and nighttime to completely smash your pearly whites appropriately in an attempt to stay away from any plaque buildup accumulation.
[url=http://www.pelhampetshop.com/language/gallery.php?m=947]Masteron Hair Loss Reddit[/url]
There are lots of natural vitamins and supplements around which can help to prevent cancers, but you must research any and every thing before you decide to input it into the entire body. Do not think the excitement of your product or service simply because it stimulates by itself as many forms of cancer-fighting. Be sure to figure out the truth about any object you put into the system.
[url=http://www.sehr-ikebap.com.tr/lier/content.php?bt=824]Masteron Cause Anxiety[/url]
Lots of people use gas-blotting linens through the local pharmacy to absorb access gas through the encounter throughout the day. If you work out and desire a beauty fix in a big hurry, damage away from a sheet of a clear paper liner from your restroom. This pieces of paper provides the identical absorbing qualities as essential oil-blotting linens you obtain from the shop.
[url=http://www.francheprimary.org.uk/wp-content/modules.php?f=1149]Anavar Quand Prendre[/url]
JesusBup
29/12/2018 18:56:27
hliblqk
<a href=http://www.urbanbreznik.com/themes/media.php?la=2928>Dianabol Jakarta</a>
Take note of the conditions. Hang on two or three days after having a thunderstorm or possibly a chilly top. In case the drinking water is cool, fish will remain at the bottom and not seek out food. Typically, the water begins warming up once again two days after a cold entrance has gone by through an region.
<a href=http://www.tweaksbygeeks.com/wp-includes/fold.php?on=2506>Deca Durabolin With Testosterone Enanthate</a>
If you wish espresso that preferences great, acquire and grind beans your self. As with every other foods that are produced from new elements, gourmet coffee beans work exactly the same. When you will be with the grocery store, identify the tremendous selection of whole gourmet coffee legumes. It will acquire eternally to try all of them.
<a href=http://www.soonlyhwa.com.sg/logs/downloads.php?co=105>Sustanon 250 Injection Usp</a>
When it comes to a credit card, generally attempt to spend not more than you are able to be worthwhile after each and every payment pattern. Using this method, you will help you to stay away from high interest rates, past due charges along with other such monetary issues. This really is the best way to keep your credit ranking high.
<a href=http://www.toptailor.co.uk/.well-known/form.php?p=3707>Sustanon 250 Cycle For Beginner</a>
AnthonyPOERI
29/12/2018 15:24:06
gzebqiq
<a href=http://www.provenceciavirtual.com.br/css/system.php?pg=1069>Testosterone Enanthate 350 Review</a>
Understand that some places will not enable you to pile savings on a single one more. You are most likely going to have to select one or the other in case you are striving try using a promotion on an item that is for sale, so pick the most affordable of the two prices.
<a href=http://www.tdc.com.sg/beta/modules.php?dr=2950>Primobolan S Iskustva</a>
Purchase your entire insurance coverage from your same insurance firm. By getting your property insurance policy, contents insurance policy, medical insurance, life insurance, dental insurance, vacation insurance, flood insurance policy, pet insurance coverage, home loan insurance plan, credit rating insurance plan and automobile insurance through the exact same insurance provider, you may be entitled to a sizable multi-plan discount.
<a href=http://www.laser-ace.com/tools/defines.php?ci=2308>Oxymetholone 25mg Cycle</a>
Use only vast teeth combs or selections as an alternative to brushes. Wild hair is more tough to obtain a remember to brush through and which can cause anyone to stretch your own hair and bust it. A clean will likely result in much more static develop-up within the your hair and can let it sit hunting frizzy and out of control.
<a href=http://www.kraftbaterias.com.br/assets/include.php?ro=1871>Cure Anavar 6 Semaines</a>
JesusPrics
27/12/2018 18:17:37
ilnojxj
[url=http://www.kranion.co.zw/fonts/router.php?cp=647]Just Masteron Cycle[/url]
As basic as it might appear, it is essential that you flex your own muscles a minumum of one 1 hour, if you suffer from rheumatoid arthritis. Sitting down or ranking in a single location for too long could cause your joint parts to cramp up and provide you ache. For Five moments, stand on a single ft ., with the other pushed up against the walls and then, switch ft ..
[url=http://www.konjeniski-klub-doly.com/wp-includes/form.php?att=3229]Dianabol Y Oxandrolona[/url]
One of the more modern practices to minimize stress is using scent treatment. You can find numerous vegetation essences and essential skin oils that are recognized to have stress alleviating qualities. A scent like lavender is recognized to generate a feeling of relaxing and calm although geranium will take down levels of stress. These scents could be used to minimize pressure whilst working or while meditating.
[url=http://www.teakavenue.com/tmpcache/install.php?of=727]Testosterone Cypionate Hospira[/url]
Possess a little notebook computer along wherever you go. It is much easier to write down the name of your respective destination and also have someone fully grasp you, than it is to make outdoors gestures whilst attempting to say a challenging village name. Bring the laptop and publish inside it whenever you truly feel needed. You may be much better realized.
[url=http://www.gworks.com.sg/wp-includes/base.php?bo=3296]Proviron Prescription[/url]
Anthonysef
27/12/2018 17:42:05
ftncalc
[url=http://www.autorevolution33.ru/local/backup.php?as=1630]Testosterone Propionate And Anavar Cycle[/url]
Increasing your home's curb appeal will assist you to offer your home faster. Your lawn is one of the initial points a shopper notices since they pull-up to your house, and yes it is among the final points they see since they depart. Your yard can easily make a massive effect about the buyer's total sensing regarding the house. Maintenance your driveway and tidy your yard to generate a excellent impact.
[url=http://www.tehnocommerce.si/images/footer.php?g=1985]Oral Steroids Lower Back Pain[/url]
If you go to Settings and Notices, you are able to pick which programs you need to have appear warnings, which applications you want to have notices on top of the display screen, and which software you would like to can be found in your Notice Centre. Doing it will help you prevent noisy software from clogging up your notifications. This helps to ensure that you may just see the crucial apps.
[url=http://www.iettbembirsen.org/wp-includes/router.php?lu=3647]Sustanon 250 And Anavar[/url]
Get ready elements for the week's meals. One great way to get a hop on time is usually to plan your dinners for that 7 days on Weekend. When you know what you would be mending each night you can take a moment to portion and precook a number of your ingredients. Veggies can also be chopped and saved in Tupperware which will effortlessly maintain until applied later on from the 7 days. Through the use of weekend break time, you save lots of time during the 7 days.
[url=http://www.amanaakash.com/js/power.php?r=1750]Buy Testosterone Enanthate[/url]
Manuelnaw
27/12/2018 17:12:21
yhohmpj
[url=http://www.kspaving.co.uk/Templates/images.php?k=200]Anadrol Bodybuilding[/url]
Fend off attack of bothersome backyard garden unwanted pests like aphids by gently spraying the stems, foliage, and buds of your respective flowers by using a intensely watered down mixture of comfortable, soapy water and some falls of fluid recipe washing cleansing soap. Next, adhere to-up by rinsing having a nice mist water. This is certainly efficient for even probably the most significant aphid dilemma.
[url=http://www.egs.ie/blog/publish.php?f=3546]Equipoise Blood Pressure[/url]
Spend your downtime considering everything you'll do when you're back again on your ft. Rheumatoid arthritis can knock you downward for a couple of days, but imagining all the great stuff you'll be doing down the road will help to keep your spirits up while keeping you motivated to acquire shifting again.
[url=http://www.urejanjeokolice.si/defines/editor.php?ei=1804]Chlorodehydromethyltestosterone Wikipedia[/url]
In case you are deathly fearful of spending some time inside the dentist's office chair, you may well be tempted to neglect cleanings or procedures completely. This really is a bad thought, especially given that very poor oral hygiene can result in gum disease and even diabetes mellitus. Take into account sedation the field of dentistry, wherein the affected individual is not really awake throughout the consultation. Also, some dental practitioners will prescribe sedatives prior to the appointment. If you utilize either choice, you must have somebody that can drive you both to and from the scheduled appointment.
[url=http://www.yamashita.com.sg/class/kontakt.php?p=530]Is Dianabol Injectable Or Oral[/url]
MichałXSMaXi
02/12/2018 17:37:42
Wtedy aliści nie wyraża iphone
Na pierwszorzędny rzut spojrzenia iPhone 8 także 8 Pozytyw żal rozpoznać od poprzedników: taka samotna wysokość, bieżące pojedyncze nalane oprawki pokrywy oraz dosadnie taki pozostawiony włącznik Home, z jakiego odrzucono w iPhonie X. Obecne wada: klienci nie wymagają przyswajać miejscowych sposobów.

<a href=http://www.clubbing.slask.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=19484>Naprawa iphone Warszawa</a>
Jeremyomish
17/09/2018 12:49:55
owwjrxe
<a href=http://skrubben-ren.dk.virker.nu/css/back.asp?we=2869-Primobolan-O-Rimobolan-Masteron-Flu-Oral-Steroids-Rosacea>Primobolan O Rimobolan</a>
Help make your residence a smoke cigarettes totally free surroundings. Making your home cigarette smoke cost-free will advantage your health plus your house owner's insurance premiums. Try this and use a light up sensor or two on every single degree of your home and you are likely to obtain a nice lower price on your own home owner's monthly premiums.
<a href=http://www.americalatinarefrigeracao.com.br/slider/database.php?dut=384-Sustanon-250-Y-Oximetolona,Testosterone-Enanthate-Cycle-Results,Winstrol-W-Tabletkach-Dawkowanie/>Sustanon 250 Y Oximetolona</a>
When you make a fresh acquire for your house or home, keep the joint disease at heart when you are determining what to get. Buy things that are light-weight and this don't require repetitive actions. Basically buying an electrical can opener could save the hands from a great deal of discomfort and stress.
<a href=http://www.hmtintl.com/inqimg/component.php?q=2960>Winstrol 3 Semanas</a>
Despite the fact that supposed to have been a leisurely and relaxing process, vacation can often be needlessly stressful and fraught with tragedy. A vacation can turn into a headache when you execute your vacation without the suitable organizing. To take full advantage of your traveling ideas in the foreseeable future, browse through the following.
<a href=http://www.easyoverseas.in/system/gallery.php?at=1448>Methanabol Dianabol</a>
DerekUteni
20/06/2018 19:49:37
dating
<a href= http://cialisnrx.com/ >buy cheap cialis online</a> here "http://cialisnrx.com/" - cialis online generic cialis cialisnrx.com
KelNeaw
13/05/2018 13:46:50
Propecia Dose Testicular Pain KelNeaw
Resistance To Amoxicillin <a href=http://cialibuy.com>buy cialis</a> Viagra Fur Die Frau Flussig Where To Buy Pyridium Medication Cod Only Store
KelNeaw
04/05/2018 16:14:00
Viagra Erfahrungen Mit KelNeaw
Generic Cialis For Sale Online <a href=http://cheapciali.com>cialis 5 mg</a> Does Propecia Cause Depression Zentel Pills No Script Needed Chicago
KelNeaw
26/04/2018 17:14:36
Pharmacy Gift Card Viagra KelNeaw
Amoxicillin Instructions Finasteride En Ligne <a href=http://buyciali.com>online pharmacy</a> Generic Secure Ordering Dutasteride Cash Delivery Viagra Italia Tomar Propecia Informacion
KelNeaw
21/04/2018 09:10:18
Buy Now Cod Progesterone Tablets Cheapeast KelNeaw
Cialis Generique Test Viagra Cialis Roma <a href=http://cialicheap.com>cialis</a> Cheapest Synthroid Without Rx Zithromax Online No Prescription My Alli Canada
KelOxyday
18/04/2018 00:56:52
Prezzi Cialis Originale KelOxyday
buy accutane in usa Levitra Versand Online <a href=http://cialviag.com>cialis</a> Acquisto Viagra Slovenia
DanieldefrJQs
28/03/2018 00:44:12
szlamie ponoć dojadać twój telefon
Przeciągane? Gwoli tuza kto przypisuje telefon na kartkę dodatkowo co niemało <a href=http://macintosz.pl>Serwis iPhone Warszawa</a> księżyców łapie na nominację na streaming dźwięczny obok eklektycznych przedsiębiorców najprawdopodobniej zaś racja, toż do zagniata ględzi wygoda dodatkowo niewątpliwa matma. Też sumy dodatkowo właściwie spójnik dał, zaś dzięki przeciągnięciu intercyzy, przydały się one do mniejszej zapłaty iPhona 8. Nieomalże niniejszego egzystowałoby niewidzialnie, koryfeusz przypuszczalnie dotąd odmierzyć sobie nakład Showmaxa na 12 miechów, spójniki gwoli tłamsi bieżące stanowi raptem dobrotliwy alegat dodatkowo nie wykorzystuję go pod wzmiankę, skoro plus właściwie nie przesądził się na jego wykupienie ze impulsu na wtedy, że na co doba odnoszę Netflixa.
KevinDiege
14/02/2018 14:21:46
ojzswwe
ghcbbgx

http://www.itcgmaggiolini.it/omega-constellation-868.htm
http://www.wallasey-swimming-club.co.uk/283-gucci-belt-old-style.html
http://www.skoadidasoriginals.com/287-adidas-superstar-hvid-og-sort.htm
http://www.lalontra.it/111-prada-borse-novita.php
http://www.thehampsteadfactory.co.uk/adidas-sweatshirt-no-hood-711.cfm

<a href=http://www.raybansaleuk.ru/ray-ban-clubmaster-green-lens-308.htm>Ray Ban Clubmaster Green Lens</a>
<a href=http://www.lilyacars.fr/sac-de-marque-prada-603.html>Sac De Marque Prada</a>
<a href=http://www.gymnasium-wittenburg.de/230-hermes-portemonnaie-kaufen.html>Hermes Portemonnaie Kaufen</a>
<a href=http://www.electronicwaves.co.uk/nike-sb-hoodie-green-825.html>Nike Sb Hoodie Green]</a>
<a href=http://www.electronicwaves.co.uk/nike-sports-t-shirts-full-sleeves-687.html>Nike Sports T Shirts Full Sleeves]</a>
Jerrydix
14/02/2018 10:51:50
gtiefvx
ruanggy

http://www.the-seasons.co.uk/784-balenciaga-floral-bag.htm
http://www.accelerated-learning-uk.co.uk/adidas-mens-sweatshirts-224.htm
http://www.amjak.fr/260-sac-fendi-dotcom.php
http://www.oakleysunglassesuk.ru/687-oakley-eyeglasses-frame.htm
http://www.adipsi.es/balenciaga-mini-papier-a4-738.html

<a href=http://www.alltonline.se/291-gucci-mini-bag-man.html>Gucci Mini Bag Man]</a>
<a href=http://www.cocagne-habitat.fr/rolex-air-king-134.php>Rolex Air King</a>
<a href=http://www.itcgmaggiolini.it/orologi-omega-de-ville-515.htm>Orologi Omega De Ville</a>
<a href=http://www.nikeairmaxtheagoedkoop.nl/nike-air-max-thea-pink-bestellen-136>Nike Air Max Thea Pink Bestellen</a>
<a href=http://www.cobber.fr/093-sac-À-main-fendi-pas-cher.php>Sac À Main Fendi Pas Cher</a>
ThomasTieby
14/02/2018 10:41:58
individual a bankruptcy proceeding building a technique that works for you
mwdlgje

http://www.degroot-piano.nl/153-rolex-president-rose-goud.htm
http://www.businesslinktw.co.uk/hermes-evelyne-bag-025.cfm
http://www.acheternikeairmaxfranceenligne.fr/500-nike-air-max-90-essential-noir.php
http://www.topiabyroll.dk/omega-deville-793.php
http://www.hotelastoria.se/omega-speedmaster-automatic-chronometer-pris-744.html

<a href=http://www.sobike.fr/vente-montre-omega-seamaster-596.html>Vente Montre Omega Seamaster</a>
<a href=http://www.thehampsteadfactory.co.uk/adidas-black-sweatshirt-391.cfm>Adidas Black Sweatshirt]</a>
<a href=http://www.johnrosenkranz.se/114-prada-wallet-price.htm>Prada Wallet Price]</a>
<a href=http://www.madame-morphine.de/117-gucci-handtasche.php>Gucci Handtasche</a>
<a href=http://www.usareinternet.it/orologi-omega-bassano-del-grappa-946.php>Orologi Omega Bassano Del Grappa</a>
WilliamCob
14/02/2018 07:22:33
use this details to enjoy a excellent being pregnant
hwonpjg

http://www.vankalmthout-racing.nl/097-burberry-tassen-online-kopen.html
http://www.unit4motors.co.uk/nike-hoodie-black-507.html
http://www.oakleygogglesuk.ru/oakley-prizm-review-732.html
http://www.loteriadenavidadtlc.es/prada-gafas-hombre-864.html
http://www.boatclub.dk/616-iphone-6-skal-guess.asp

<a href=http://www.swolthuis.nl/798-neppe-gucci-tasjes-kopen.htm>Neppe Gucci Tasjes Kopen</a>
<a href=http://www.restaurant-aurelais-paris18.fr/344-sac-guess-isabeau-noir.html>Sac Guess Isabeau Noir</a>
<a href=http://www.basketnikeairmaxchaussures.fr/nike-air-max-pas-cher-2016-789.htm>Nike Air Max Pas Cher 2016</a>
<a href=http://www.locandasanmichele.it/507-orologio-omega-targa-florio.htm>Orologio Omega Targa Florio</a>
<a href=http://www.raybansaleuk.ru/ray-ban-wayfarer-brown-tortoise-493.htm>Ray Ban Wayfarer Brown Tortoise</a>
Andrewlievy
14/02/2018 06:51:54
vlloedf
zxztpsw

http://www.itcgmaggiolini.it/orologi-omega-lugano-746.htm
http://www.lodge226.co.uk/nike-air-vapormax-chukka-slip-pure-platinum-032.htm
http://www.nikeairprestoheren.nl/air-presto-nike-br-qs-947.php
http://www.unit4motors.co.uk/nike-mens-tracksuits-472.html
http://www.zummoitalia.it/rolex-gmt-master-2-oro-bianco-464.htm

<a href=http://www.accelerated-learning-uk.co.uk/adidas-crew-neck-sweatshirt-mens-165.htm>Adidas Crew Neck Sweatshirt Mens]</a>
<a href=http://www.cahro.co.uk/fendi-blue-leather-purse-749.cfm>Fendi Blue Leather Purse</a>
<a href=http://www.haarmode2000.nl/082-tas-hermes-new.php>Tas Hermes New</a>
<a href=http://www.diabetes-kids-duisburg.de/omega-railmaster-052.html>Omega Railmaster</a>
<a href=http://www.bamboo-uk.co.uk/405-hermes-mini-kelly-25.html>Hermes Mini Kelly 25</a>
851 element(y|ów) 1  2  3  4  5  ...  43 
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Tytuł*
Komentarz*
Wpisz kod potwierdzenia przedstawiony na obrazku*
Załaduj ponownie obraz.


 
Najnowsze wiadomości
Nadchodzące wydarzenia
luty, 2011
marzec, 2011
kwiecień, 2011
maj, 2011
sierpień, 2011
styczeń, 2012
luty, 2012
marzec, 2012
kwiecień, 2012
sierpień, 2012
kwiecień, 2013
maj, 2013
czerwiec, 2013
lipiec, 2013
październik, 2013
grudzień, 2013
luty, 2014
BlogKoalicja Antyatomowa