Polska wolna od atomu
NIE dla energii jądrowej
Stanowisko Instytutu na rzecz Ekorozwoju
Stanowisko Instytutu na rzecz Ekorozwoju
w sprawie „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu polskiej energetyki jądrowej”
przygotowaną na zlecenie Ministra Gospodarki przez firmę Fundeko Łukasz Szkudlarek
 
Konkluzja Końcowa
Niniejsza Prognoza w istotnej swojej części nie stanowi rzeczywistej Prognozy ale propagandowy materiał służący przekonaniu, że energetyka jądrowa jest najlepszym i bezpiecznym rozwiązaniem. Podważa to obiektywizm całego opracowania. Za nieprawidłowe uznać należy niedokonanie oceny potencjalnych skutków dla środowiska, ludzi i dóbr materialnych największej możliwej awarii tzw. poziom 7 wg skali INES. Za niedopuszczalne uznać należy całkowite zlekceważenie problematyki odpadów promieniotwórczych zarówno w świetle obaw społecznych jak i prowadzonej w tym zakresie polityki UE. Kluczowym elementem każdej Prognozy jest rzetelne przedstawienie alternatywy, a niestety przedstawiona alternatywa wpisuje się w całość budowania obrazu, że energetyka jądrowa jest najlepszym rozwiązaniem. W szczególności brak zwrócenia uwagi, że Program polskiej energetyki jądrowej nie jest w stanie rozwiązać palących problemów takich jak zaspokojenie wzrastających potrzeb energetycznych już po roku 2015 ani także przyczynić się do wypełnienia Pakietu energetyczno-klimatycznego w perspektywie roku 2020. Jednocześnie za słabo udokumentowane należy uznać koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, które przy głębszej analizie okazują się najwyższe przy rozwoju energetyki jądrowej niż przy innych opcjach. Brak zwrócenia uwagi na możliwości budowanie przewagi konkurencyjne polskiej gospodarki w oparciu o szeroki program poprawy efektywności jak i także produkcji urządzeń i rozwoju energetyki rozproszonej, co w konsekwencji może prowadzi do utworzenia w perspektywie roku 2030 nawet do 500.000 miejsc pracy. Biorąc to wszytko pod uwagę za konieczne uznajemy odrzucenie tej Prognozy jako tendencyjnej i niespełniającej wymogów stawianych tego typu dokumentom oraz powołanie niezależnego zespołu do przygotowania prawidłowego i rzetelnego opracowania.
<< Wstecz Dodaj nowy komentarz
0 element(y|ów)
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Tytuł*
Komentarz*
Wpisz kod potwierdzenia przedstawiony na obrazku*
Załaduj ponownie obraz.


 
Najnowsze wiadomości
Nadchodzące wydarzenia
luty, 2011
marzec, 2011
kwiecień, 2011
maj, 2011
sierpień, 2011
styczeń, 2012
luty, 2012
marzec, 2012
kwiecień, 2012
sierpień, 2012
kwiecień, 2013
maj, 2013
czerwiec, 2013
lipiec, 2013
październik, 2013
grudzień, 2013
luty, 2014
BlogKoalicja Antyatomowa