Polska wolna od atomu
NIE dla energii jądrowej
Kontrowersje wokół katastrofy jądrowej w Fukushimie, Ewa Dryjańska

Katastrofa jądrowa w Fukushimie została zaklasyfikowana jako zdarzenie 7 – najgroźniejsze ze zdarzeń jądrowych (INES) podobnie jak Czarnobyl. W wyniku awarii doszło do wybuchu wodoru w 3 reaktorach i stopienia się rdzeni. Przez uszkodzone budynki elektrowni cały czas uwalniają się substancje radioaktywne. Sytuacja nie jest ustabilizowana i w razie kolejnego trzęsienia ziemi lub tsunami może dość do kolejnej katastrofy na skalę światową – ostrzegają eksperci.

 

Obecna sytuacja jest niewątpliwie szokiem i traumą dla japońskiego społeczeństwa, któremu nieustannie powtarzano, że poważna awaria w elektrowni atomowej nie jest możliwa. To przekonanie było tak silne, że podzielali je nie tylko zwykli obywatele, ale także politycy i pracownicy elektrowni jądrowych. Gdy nastąpił kataklizm nikt nie był na niego przygotowany: ani operator elektrowni, ani rządowe agencje ani władze lokalne, ani mieszkańcy. Spowodowało to chaos i nieudolność działań w elektrowni w czasie trwania awarii i opóźnione ewakuacje mieszkańców, którzy przez blokowanie informacji kierowani byli niejednokrotnie tam, gdzie opad radioaktywny był największy.

 

Chaotyczna odpowiedź władz na katastrofę jądrową, a także ujawnione później przez media liczne przypadki skandali związane z przemysłem jądrowym i powiązań na linii urzędnicy – przemysł jądrowy sprawiły, że wielu Japończyków obecnie nie ufa władzom i ich zaleceniom dotyczącym ochrony przed promieniowaniem. Szczególną nieufność wzbudza fakt, że zaraz po katastrofie władze podwyższyły dopuszczalną dawkę promieniowania dla ludności cywilnej z 1 milisiwerta (mSv) do 20 mSv rocznie. Dawka 1 mSv to zalecenie Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem (International Commission on Radiological Protection) powszechnie przyjmowana na świecie dla ludności cywilnej. Władze ogłosiły jednak, że dawka do 20 mSv także jest bezpieczna, a niektórzy eksperci związani z władzami wypowiadali się, że nawet dawka 100 mSv nie powoduje uszczerbku na zdrowiu, więc tym bardziej 20 mSv jest niegroźne.

 

Nowa maksymalna dawka 20 mSv stała się podstawą do wyznaczania obszarów ewakuacji. Obszary, które także zostały skażone radioaktywnie, ale na których odczyty promieniowania wskazywały niższe wartości niż nowy limit, nie zostały uwzględnione w akcjach ewakuacyjnych wobec czego nadal mieszkają na nich ludzie. Żyją oni na obszarze skażenia powietrza, wody i żywności, ale władze zapewniają ich, że taki poziom skażenia nie stanowi dla nich zagrożenia.

 

Nowe normy, a szczególnie czas ich ustalenia, nie wzbudziły jednak zaufania mieszkańców prefektury. Grupa rodziców z nieobjętej ewakuacją miejscowości Koriyama już w 2011 r. złożyła pozew przeciw władzom domagając się zapewnienia ewakuacji dzieci powołując się na to, że mają one prawo żyć w miejscu wolnym od skażenia. Sąd pierwszej instancji w grudniu 2011 r. ogłosił niekorzystny dla nich wyrok. Sąd drugiej instancji w kwietniu 2013 r. orzekł, że przebywanie dzieci na obszarze 20 mSv jest dla nich niebezpieczne, jednak stwierdził, że rząd nie ma obowiązku organizować ewakuacji. Rodzice ponownie mają możliwość odwołania się od wyroku.

 

Kolejną przyczyną kontrowersji i nieufności w stosunku do władz są badania tarczycy dzieci z prefektury. Badania wykazały, że ponad 40% dzieci ma cysty i guzki na tarczycy. W normalnych warunkach taki odsetek wynosi parę procent. Natomiast z raportu ogłoszonego w lutym 2013 r. wynika, że troje badanych dzieci choruje raka tarczycy, a u 7 kolejnych podejrzewa się tę chorobę. Przeprowadzający badania na zlecenie władz prefektury naukowcy z uniwersytetu medycznego w Fukushimie twierdzą, że te przypadki, nie mają związku z awarią w elektrowni, jednak nie przedstawiają przy tym żadnego alternatywnego wyjaśnienia nienaturalnie wysokiego odsetka anomalii i chorób.

 

Ogromne kontrowersje wzbudzają też osoby odpowiedzialne za ochronę zdrowia mieszkańców. Kolejny skandal wybuchł po tym, jak prasa ujawniła, że grupa ekspertów i przedstawicieli władz spotykała się na tajnych zebraniach i uzgadniała przed konferencjami prasowymi, jakie informacje zostaną przekazane opinii publicznej. Podczas jednego z takich spotkań uzgodniono, że jeden z członków panelu zapyta na konferencji prasowej, czy istnieje związek pomiędzy awarią w elektrowni, a rakiem tarczycy, na co inny udzieli odpowiedzi odmownej.

 

Osobą kierującą badaniami i mającą duży wpływ na politykę prefektury w kwestiach ochrony zdrowotnej jest profesor Shunichi Yamashita. Już w kilka dni po awarii zraził do siebie mieszkańców, a jego wypowiedź stała się znana zagranicą, gdy powiedział: „Promieniowanie nie wpływa na uśmiechających się ludzi, a negatywnie wpływa na pesymistów”. Z kolei w wywiadzie udzielonym w sierpniu 2012 r. dziennikowi „Mainichi Shimbun” prof. Yamashita podkreślał, że będzie starał się zapobiec nadmiernej liczbie odszkodowań zdrowotnych ze względu na sytuację finansową państwa. Na pytanie o to, jak ocenia działanie promieniowania odpowiedział: Znajdziemy zapewne małe nowotwory, ale przypadki raka tarczycy w jakimś procencie mają miejsce nawet w normalnych warunkach. Nie przedstawimy żadnych wniosków przed upływem 10 lat. Będziemy unikać konfliktów między mieszkańcami Fukushimy a nami. Chcę zapobiec upadkowi Japonii. Po Czarnobylu było dużo pozwów przeciwko rządowi na Ukrainie z powodu kłopotów zdrowotnych. Odszkodowania znacznie naruszyły państwowy budżet. W takim wypadku ofiarą staliby się obywatele".

 

Mieszkańcy Fukushimy, rozgoryczeni postawą władz, złożyli zażalenie bezpośrednio na forum Rady Praw Człowieka ONZ w październiku 2012 r. Reprezentował ich burmistrz miasta Futaba - Katsutaka Idogawa. Niedługo później do Japonii, aby zbadać sytuację na miejscu, przybył  Anand Grover - Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Prawa do Zdrowia. Po swoim powrocie z kraju Grover przedstawił w raporcie cały szereg zaniedbań i uchybień, których dopuściły się w jego ocenie władze Japonii. Zarzucił władzom, że nie zapewniły dystrybucji tabletek z jodem i że nie poinformowały o tym, jak przemieszczała się chmura radioaktywna, stwierdził że rząd powinien natychmiast poprawić kontrolę bezpieczeństwa żywności pod kątem radioaktywnego skażenia.

 

Grover skrytykował także badania ludności. Podkreślił, że błędem jest koncentrowanie się jedynie na raku tarczycy przy ignorowaniu innych chorób wywoływanych przez promieniowanie. Za błąd uznał wyciąganie wniosków z danych z Czarnobyla do oceny sytuacji w Fukushimie, skoro zaczęły być one gromadzone dopiero 4 lata po katastrofie. Potępił to, że rodzicom badanych dzieci odmówiono dostępu do wyników badań.  Aby je poznać musieli przechodzić przez uciążliwą drogę urzędową.

 

Sprawozdawca odniósł się także negatywnie do działań władz opartych na twierdzeniu, że nawet dawka 100 mSv jest bezpieczna. Stwierdził, że choć istnieją badania potwierdzające tę tezę, to istnieje całe mnóstwo badań, które ją obalają. Argumentował, że rolą władz nie jest arbitralne rozstrzyganie, które badania są właściwe, ale minimalizacja ryzyka dla obywateli, dlatego powinny się one oprzeć na bardziej restrykcyjnych dawkach.

 

Inną międzynarodową organizacją, która skrytykowała władze Japonii za działania związane z kryzysem jądrowym byli Reporterzy bez Granic. W przygotowanym przez nich rankingu wolności mediów Japonia spadła z 22 na 53 miejsce w porównaniu do poprzedniego zestawienia. Tak gwałtowny spadek organizacja uzasadniła „cenzurą dotyczącą opisywania przemysłu jądrowego” i dyskryminacją dziennikarzy niezależnych w dostępie do informacji. Według Reporterów bez Granic Japonia została dotknięta brakiem transparentności i zerowym szacunkiem dla dostępu do informacji w kwestiach bezpośrednio lub pośrednio związanych z Fukushimą”.

 

Władze mają nadzieję przynajmniej w części rozwiązać problem skażenia radioaktywnego poprzez prace dekontaminacyjne, na które w zeszłym roku wydały 650 miliardów jenów. Polegają one na oczyszczaniu z substancji radioaktywnych zabudowań i dróg i terenów w odległości 20 m od nich. Jednak dekontaminacja wywołuje duże kontrowersje tak co do samej idei jak i sposobu realizacji. Część ekspertów podważa sens tego przedsięwzięcia dowodząc, że skażenie „powróci” na oczyszczone obszary z nieoczyszczonych terenów takich jak lasy lub też na skutek ciągłych emisji substancji radioaktywnych z elektrowni. Krytycy powołują się na przykład Czarnobyla, gdzie dekontaminacja nie przyniosła trwałych efektów.

 

Śledztwa prowadzone przez japońskich dziennikarzy ujawniły natomiast patologie towarzyszące pracom dekontaminacyjnym. Wielki skandal wybuchł po tym, jak dziennik „Asahi Shimbun” opublikował zdjęcie jednej z ekip zaangażowanych w prace, która wyrzucała skażone radioaktywnie liście do rzeki. Z dziennikarskich ustaleń wynikało, że nie był to odosobniony przypadek, a ekipy dekontaminacyjne pracują pod presją czasu i z wyznaczonym limitem kosztów, co odbija się na jakości wykonywanych prac.

 

Kolejną kompromitacją dla prac dekontaminacyjnych było ujawnienie przez media oszustw w stosunku do pracowników. Okazało się, że choć firmy przeprowadzające prace otrzymywały od władz pieniądze na pensje jak i zakwaterowanie, i wyżywienie dla pracowników, to oferowały im tylko pensję resztę zachowując dla siebie.

 

Rozgoryczeni mieszkańcy zwracali dodatkowo uwagę na to, że do prac dekontaminacyjnych wynajmowane są wielkie firmy powiązane kapitałowo z przemysłem atomowym, a nie lokalne przedsiębiorstwa, choć region boryka się z ciężką sytuacją gospodarczą.

Ujawnione przez media skandale związane z przemysłem atomowym i odpowiedzią władz na katastrofę  ugruntowały sprzeciw społeczeństwa wobec energii atomowej (około 80% Japończyków) i ponownego uruchamiania wyłączonych elektrowni. Za ich jak najszybszym uruchomieniem opowiadają się wielkie firmy i niektóre grupy mieszkańców sąsiadujące z takimi obiektami, dla których stanowią one jedyne źródło utrzymania wobec braku alternatywnych możliwości zatrudnienia. Za uruchomieniem elektrowni opowiada się też rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna. Mimo wszystko najprawdopodobniej przynajmniej przez najbliższe lata energetyka jądrowa będzie stanowiła margines w japońskim miksie energetycznym – oceniają obserwatorzy. Nowa japońska agencja kontrolująca obiekty jądrowe, powołana do życia w miejsce skompromitowanej wcześniej instytucji, wykryła wiele nieprawidłowości w japońskich elektrowniach jądrowych i wyznaczyła nowe kryteria, jakie mają one spełnić przed ponownym uruchomieniem. Odkryła, że kilka z nich znajduje się prawdopodobnie na aktywnych uskokach tektonicznych. Operatorzy elektrowni będą musieli więc wykazać, że nie znajdują się one na uskokach, a także będą musieli wykazać m.in., że dysponują odpowiednio wysokimi zabezpieczeniami przed tsunami, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz alternatywnymi systemami zasilania. Implementacja nowych wymogów może zająć nawet kilka lat, a w przypadku części elektrowni, bardziej ekonomicznym rozwiązaniem może okazać się ich likwidacja.

 

Więcej na temat energetyki jądrowej w Japonii:

http://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/rzad-ukrywal-niewygodne-fakty/

http://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/otrzezwienie-po-fukushimie/

O mafijnych powiązaniach TEPCO, operatora elektrowni (Maciej Okraszewski, Polityka 5.03.2013)

<< Wstecz Dodaj nowy komentarz
Rahulkumar72
18/01/2019 11:18:30
cake delivery in Patna
For any occasion, order your favorite flavors cake at midnight and for midnight delivery services you can click on the link given to our website.
http://tiny.cc/btbi2y
Rahulkumar72
18/01/2019 11:13:08
cake delivery in Patna
To order your favorite flavors' cake in many different designs, click on the link given to our website.
http://tiny.cc/usbi2y
Rohitsingh
01/05/2018 13:45:43
Packers and Movers Ghaziabad to Pune
More Info :-
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-delhi
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-noida
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-thane
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-mumbai
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-chennai
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-gurgaon
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-bangalore
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-faridabad
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-hyderabad
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-navimumbai
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-faridabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-faridabad-to-delhi
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-faridabad-to-noida
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-faridabad-to-thane
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-faridabad-to-mumbai
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-faridabad-to-chennai
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-faridabad-to-gurgaon
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-faridabad-to-bangalore
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-faridabad-to-ghaziabad
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-faridabad-to-hyderabad
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-faridabad-to-navimumbai
Rohitsingh
01/05/2018 13:45:07
Packers and Movers Chennai to Pune
More Info :-
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-chennai-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-chennai-to-delhi
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-chennai-to-noida
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-chennai-to-thane
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-chennai-to-mumbai
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-chennai-to-gurgaon
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-chennai-to-bangalore
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-chennai-to-ghaziabad
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-chennai-to-faridabad
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-chennai-to-hyderabad
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-chennai-to-navi-mumbai
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-navimumbai-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-navimumbai-to-delhi
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-navimumbai-to-noida
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-navimumbai-to-thane
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-navimumbai-to-mumbai
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-navimumbai-to-chennai
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-navimumbai-to-gurgaon
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-navimumbai-to-bangalore
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-navimumbai-to-ghaziabad
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-navimumbai-to-faridabad
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-navimumbai-to-hyderabad
Roscoe
03/01/2018 22:09:11
Polska wolna od atomu - Kontrowersje wokół katastrofy jądrowej w Fukushimie, Ewa Dryjańska
loans online
payday loans
loans online
payday loans online no credit check
Jon
02/01/2018 11:04:03
Polska wolna od atomu - Kontrowersje wokół katastrofy jądrowej w Fukushimie, Ewa Dryjańska
free slots games
slots casino games
casino games online
online casinos
online casino real money
Matthewpen
22/09/2017 10:29:16
the canadian pharmacy pen
drugs from canada
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
prescription pricing
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?levitra-20-mg>levitra 20 mg</a>
pharmacy prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cipro-500">cipro 500</a>
Matthewpen
22/09/2017 00:43:28
online canadian pharmacy pen
mexican pharmacies online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
online discount pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?propranolol-dosage>propranolol dosage</a>
canada drugs pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?what-is-fluconazole-used-for">what is fluconazole used for</a>
Matthewpen
21/09/2017 17:08:46
get prescription online pen
canada pharmacy online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
web medical information
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?erectile-dysfunction-symptoms>erectile dysfunction symptoms</a>
canadian online pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?amoxicillin-875-mg-twice-a-day">amoxicillin 875 mg twice a day</a>
Matthewpen
21/09/2017 10:57:59
pharmacy price comparison pen
online prescription drugs
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
online pharmacies
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?20-mg-cialis>20 mg cialis</a>
global pharmacy canada
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?prednisone-for-dogs">prednisone for dogs</a>
Matthewpen
20/09/2017 16:42:41
no 1 canadian pharcharmy online pen
canadian online pharmacy reviews
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
buy prescription drugs online
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?tadalafila-5mg>tadalafila 5mg</a>
best canadian prescription prices
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-20">cialis 20</a>
Ralphrop
09/09/2017 08:48:57
cialis o viagra opiniones bep
natural substitute for cialis

<a href="http://cialisxrm.com/">cialis coupon</a>

cialis chemical name

[url=http://cialisxrm.com/]taking both cialis and levitra
[/url]
Sailipnains
11/05/2017 18:25:11
albania chat
http://undeclaiming.xyz <a href="http://undeclaiming.xyz">norsk kasino</a> [url=http://undeclaiming.xyz]norsk kasino[/url]
asPhobhrcrcu
22/12/2016 05:50:27
is7ytcey
[url=http://zofran-online.cricket/]zofran iv[/url] [url=http://clonidine-0-1-mg.bid/]clonidine 0.1 mg oral tablet online orde[/url] [url=http://generic-for-crestor.trade/]crestor[/url] [url=http://buybactroban.science/]where to buy bactroban cream[/url] [url=http://seroquel-online.gdn/]50 mg seroquel[/url]
Cheap NFL Jerseys
05/11/2016 06:03:00
http://www.nfljerseys.us/
[url=http://www.longchampoutletstore.org/][b]Longchamp Outlet[/b][/url]

[url=http://www.nfljerseys.us/][b]NFL Jerseys[/b][/url]

[url=http://www.yeezyboost350.us.com/][b]Yeezy Boost 350[/b][/url]

[url=http://www.jordan4.us/][b]Jordan 4[/b][/url]

[url=http://www.nikeoutletsstore.com/][b]Nike Outlet[/b][/url]

[url=http://www.longchampbags.us.com/][b]Longchamp Bags[/b][/url]

[url=http://www.airmax2016.us.com/][b]Nike Air Max 2016[/b][/url]

[url=http://www.adidas-uk.org.uk/][b]Adidas UK[/b][/url]

[url=http://www.nikeoutletfactorystore.com/][b]Nike Outlet[/b][/url]

[url=http://www.underarmouroutlet.us.com/][b]Under Armour Outlet[/b][/url]

[url=http://www.timberlanduk.org.uk/][b]Timberland UK[/b][/url]

[url=http://www.jordan12.us/][b]Jordan 12[/b][/url]

[url=http://www.poloralphlaurenoutlets.us.com/][b]Polo Ralph Lauren Outlet Online[/b][/url]

[url=http://www.yeezy-shoes.us.com/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]

[url=http://www.nikeoutlet.org.uk/][b]Nike Outlet[/b][/url]

[url=http://www.nikehuarache.us/][b]Nike Huarache[/b][/url]

[url=http://www.kedsshoesforwomen.com/][b]Keds Shoes For Women[/b][/url]

[url=http://www.nikerosherun.us.com/][b]Roshe Run[/b][/url]

[url=http://www.yeezy.com.co/][b]Yeezy Shoes[/b][/url]

[url=http://www.nikeairmax.us/][b]Nike Air Max[/b][/url]

[url=http://www.oakleyoutlet-sale.us/][b]Oakley Outlet[/b][/url]

[url=http://www.adidasnmd.us.com/][b]Adidas NMD[/b][/url]

[url=http://www.rayban-outlets.com/][b]Ray Ban Outlet Store[/b][/url]

[url=http://www.cheap--jordanshoes.us.com/][b]Cheao Jordan Shoes[/b][/url]

[url=http://www.outlettoms.us/][b]Toms Outlet[/b][/url]

[url=http://www.ultraboostuncaged.us/][b]Ultra Boost Uncaged[/b][/url]

[url=http://www.mlb-jerseys.us/][b]MLB Jerseys[/b][/url]

[url=http://www.uggboots-outlets.com/][b]Ugg Boots Outlet[/b][/url]

[url=http://www.katespadeoutlets.us/][b]Kate Spade Outlet[/b][/url]

[url=http://www.uggbootsclearanceoutlet.us/][b]Ugg Boots Outlet[/b][/url]

[url=http://www.uggs-outletboots.us/][b]Uggs Outlet[/b][/url]

[url=http://www.timberland-outlet.us/][b]Timberland Outlet[/b][/url]

[url=http://www.ray-banoutlets.us/][b]Ray Ban Outlet[/b][/url]

[url=http://www.rayban-sunglasses.ca/][b]Ray Ban Sunglasses[/b][/url]

[url=http://www.adidas-nmd.org.uk/][b]Adidas NMD[/b][/url]

[url=http://www.timberlanduk.org.uk/][b]Timberland UK[/b][/url]

[url=http://www.ralphlaurens.org.uk/][b]Ralph Lauren[/b][/url]
Movers5th
13/07/2016 08:40:26
Packers and Movers in Gurgaon

Packers and Movers Gurgaon
Movers and Packers in Gurgaon
http://www.movers5th.in/packers-and-movers-gurgaon/
Packers and Movers in Gurgaon
Movers and Packers Gurgaon
Moveby5th
13/07/2016 08:40:00
Packers and Movers in Bangalore

Packers and Movers Bangalore
Movers and Packers in Bangalore
http://www.movers5th.in/packers-and-movers-bangalore/
Packers and Movers in Bangalore
Movers and Packers Bangalore
Moveby5th
13/07/2016 08:39:02
Packers and Movers Pune


Packers and Movers Pune
Movers and Packers in Pune
http://www.movers5th.in/packers-and-movers-pune/
Packers and Movers in Pune
Movers and Packers Pune

Moveby5th
13/07/2016 08:38:45
Packers and Movers in Pune
Packers and Movers Pune
Movers and Packers in Pune
http://www.moveby5th.in/packers-and-movers-pune.html
Packers and Movers in Pune
Movers and Packers Pune
asPhob97phpz
16/05/2016 11:42:48
uvtgl0nw
[url=http://buybuspar.racing/]buy buspar[/url] [url=http://neurotin.top/]neurontin[/url] [url=http://crestor-generic.top/]read this[/url] [url=http://buyprednisolone.trade/]prednisolone[/url] [url=http://buysingulair.faith/]buy singulair[/url] [url=http://buy-doxycycline.science/]doxycycline[/url]
76 element(y|ów) 1  2  3  4 
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Tytuł*
Komentarz*
Wpisz kod potwierdzenia przedstawiony na obrazku*
Załaduj ponownie obraz.


 
Najnowsze wiadomości
Nadchodzące wydarzenia
luty, 2011
marzec, 2011
kwiecień, 2011
maj, 2011
sierpień, 2011
styczeń, 2012
luty, 2012
marzec, 2012
kwiecień, 2012
sierpień, 2012
kwiecień, 2013
maj, 2013
czerwiec, 2013
lipiec, 2013
październik, 2013
grudzień, 2013
luty, 2014
BlogKoalicja Antyatomowa