Polska wolna od atomu
NIE dla energii jądrowej
Blog
RSS
Protesty w Darłowie
26/03/2011 22:41:12

Na nowo ruszyły protesty przeciwników budowy elektrowni atomowej pod Darłowem. Na przygotowanych plakatach pojawił się już motyw japońskiej Fukushimy.
- Od wczoraj w Darłowie i okolicy wywieszamy nową serię plakatów. Ich hasłem przewodnim jest to, że nie ma bezpiecznych technologii – mówi Bogusław Strack, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Wicie, główny organizator antyatomowych protestów. Wydrukowano ponad 300 plakatów i kilkaset naklejek na samochody.
– Nie ukrywam, że motorem napędowym do działania były ostatnie wydarzenia w Japonii, które udowodniły wszystkim, że zagrożenie zawsze istnieje – podkreśla Strack.
Pierwsza seria protestów pod Darłowem miała miejsce w ubiegłym roku, krótko po tym, gdy okazało się, że pobliski Kopań zajmuje trzecie miejsce na liście potencjalnych lokalizacji elektrowni atomowych w Polsce. Przeciwnicy atomu zorganizowali kilka akcji na głównym placu Darłowa, podczas których zebrali około trzech tysięcy podpisów osób sprzeciwiających się sąsiedztwu reaktorów. 
 Więcej...

Zarezerwuj czas 26 kwietnia!
21/03/2011 20:18:56

Zapraszamy na demonstrację za powrotem do koncepcji rozwoju rynku energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i przeciw budowie w Polsce elektrowni jądrowych.
Początek: godzina 11.30, 26 kwietnia 2011 r. Plac Trzech Krzyży, przed Ministerstwem Gospodarki.
Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w przygotowaniu demonstracji zapraszamy do udziału w spotkaniach w każdą środę, godz. 19.00,
Green Peas eco bar & coffe, ul. Szpitalna 5 w Warszawie oraz do kontaktu mailowego. 

You are invited to a demonstration for a return to the concept of a developing energy market based on renewable resources and against the building of Nuclear Power Stations of Poland.
The demonstration starts  at 11.30 am on 26.th April 2011, at the Place Trzech Krzyży (sqare of the Three Crosses) in front of the Ministry of Economy.
Organisations intersted in toking a part in organising this demonstration are invited to attend meetings held every Wednesday at 19.00 in the
Green Peas eco bar&coffe on 5 Szpitalna street, Warsaw, or may contact us via e-mail.

Wir laden alle Interessenten zu einer Demonstration für die Rückkehr zum Konzept der Entwicklung eines auf erneuerbarer Energiequellen basierenden Energiemarktes und gegen den Bau von Kernkraftanlagen in Polen.
Beginn: 11.30 Uhr, 26. April 2011, auf dem Plac Trzech Krzyży in Warschau vor dem Gebäude des Wirtschaftsministeriums.
Organisationen, die an der Mithilfe der Vorbereitung dieser Demonstration interessiert sind, laden wir zur Teilnahme an unseren Meetings ein, die jeden Mittwoch um 19 in der
Green Peas Eco Bar ul. Szpitalna 5 in Warschau stattfinden. Wir bitten außerdem um Kontaktaufnahme per E-Mail.

Nous vous invitons à la manifestation en appui au développement de l'énergie renouvelable et contre la construction de centrales nucléaires en Pologne. Le samedi 26 avril à 11.30 h, La Place des Trois Croix à Varsovie, devant la Chambre de Commerce.
Chaque mercredi à 19h, nous invitons les organisations qui peuvent prendre part aux préparations de la manifestation.
Green Peas eco bar & coffe, rue Szpitalna 5 à Varsovie.  Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail.

Приглашаем на демонстрацию в защиту концепции развития рынка энергии, получаемой из возобновляемых источников, против строительства в Пошьше ядерных электростанций.
Начало: 11:30, 26 апреля, 2011 г., площадь Трех Крестов в Варшаве, перед зданием Министерства Экономики.
Организации, заинтересованные в принятии участия в демонстрации, приглашием поучаствовать во встречах, организуемых в каждую среду, в 19:00 по адресу:
Green Peas eco bar & coffe, ul. Szpitalna 5 в Варшаве. С нами можно связаться по электронной почте

Σας προσκαλούμε σε μια διαδήλωση εναντίον του κτιρίου των Πυρηνικών Σταθμών της Πολωνίας,
και για την επιστροφή στην ιδέα μιας αναπτυσσόμενης αγοράς ενέργειας που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές.
Η επίδειξη αρχίζει στις 11.30 π.μ.... την 26.th Απριλίου 2011 το μερος:(πλατεια των Τριών Σταυρων) μπροστά από το Υπουργείο Οικονομίας.
Οργανώσεις που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ενα ρόλο στην οργάνωση αυτής
της διαδήλωσης καλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις που
πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 19.00 στο μπαρ
Green Peas eco bar
/ cafe στην οδο 5 Szpitalna
, Βαρσοβία, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας
μέσω e-mail

Czy Rząd sobie z nas kpi?
21/03/2011 17:53:27
Art. 5
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Art. 68
4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
Art. 74
1. Władze publiczneprowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.
Art. 86
Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określi ustawa.
Protest w Gdańsku
21/03/2011 15:57:29
W niedzielę, 20 III 2011, odbyła się w Gdańsku pierwsza demonstracja organizowana przez Pomorską Inicjatywę Antynuklearną – nową grupę skupiającą przeciwników planów rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej nie tylko na szereg niebezpieczeństw i kosztów związanych z funkcjonowaniem elektrowni atomowych, ale również na brak debaty społecznej na tak istotny temat, pomijanie uczestnictwa obywateli w podejmowaniu taki istotnej decyzji i przekłamania w przedstawianiu opinii publicznej zagadnienia energetyki jądrowej.
            Demonstrację rozpoczęto przy Złotej Bramie, gdzie przemawiał Janusz Waluszko, czynny uczestnik protestów przeciw budowie EJ Żarnowiec w latach 1988-89. Zwrócił on uwagę na analogię w podchodzeniu do energetyki jądrowej przez władze komunistyczne oraz neoliberalne, zarówno w latach PRL jak i dziś: podejmowanie decyzji ponad głowami społeczeństwa, poświęcanie ogromnych nakładów finansowych na inwestycje wątpliwe ekonomicznie, lekceważenie zagrożeń, które niesie z sobą energetyka jądrowa. Następnie, przy rytmach trójmiejskiej Samby uczestnicy przemaszerowali ulicą Długą i Długim Targiem rozdając ulotki, skandując, oraz zbierając podpisy od przeciwników rozwoju EJ w Polsce (petycje brane były też przez przechodniów, którzy deklarowali, że będą zbierać samodzielnie podpisy w swoim kręgu znajomych). Demonstranci, w nawiązaniu do święta Pierwszego Dnia Wiosny, przygotowali marzannę będącą w tym przypadku symbolem „złej energii” - zła, którego chcą się pozbyć.
            Demonstrację zakończono wracając pod Ratusz Głównego Miasta, gdzie ponownie przemawiano. Tym razem mówcy kładli nacisk na szczegółowe negatywne aspekty związane z energetyką jądrową: kwestie związane z bezpieczeństwem i kosztami związanymi z zapewnieniem jego odpowiedniego poziomu, z pozbywaniem się odpadów wysoko radioaktywnych, stanie sieci przesyłowej kraju, oraz alternatywach jakie można zaproponować Polsce, dysponując tak pokaźnymi środkami, jakie przeznaczył rząd na plan rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.
Kolejna demonstracja w Gdańsku odbędzie się 26 kwietnia, w 25. rocznicę katastrofy w Czarnobylu.

Pomorska Inicjatywa Antynuklearna w Panoramie.

Film z demonstracji w Gańsku.

Artykuły:

Nasze Miasto

Wybrzeże24

 

Protest Federacji Anarchistycznej
20/03/2011 13:01:01
W sobotnie popołudnie kilkudziesięcioosobowa grupa aktywistów protestowała w Łodzi przeciwko budowie elektrowni atomowej w Polsce. Część uczestników miała na twarzach maski przeciwgazowe i rozdawała łodzianom ulotki informujące o niebezpieczeństwach energetyki atomowej. „Chcemy poinformować społeczeństwo o skutkach, zanim decyzje zapadną i rząd zdecyduje o budowie elektrowni. Wbrew temu, co mówią eksperci, nie będzie ona ani nowoczesna, ani w pełni bezpieczna. W każdym reaktorze są pierwiastki promieniotwórcze, które mogą skazić środowisko” - mówił przez megafon Łukasz Nawrot z Federacji Anarchistycznej Łódź. Aktywiści żądali ogólnokrajowej debaty a następnie referendum, które dałoby odpowiedź czy społeczeństwo rzeczywiście chce budowy tak niebezpiecznego źródła energii.
za Centrum Informacji Anarchistycznej
Pikieta w Warszawie
19/03/2011 14:37:44

W niedzielę w Warszawie, o godzinie 17.00 przy stacji metra Centrum odbyła się pikieta protestacyjna przeciwników budowy elektrowni jądrowych w Polsce.
Część demonstrantów stała w niemym proteście, część rozdawała ulotki i nawiązywała dialog z przechodniami. Prezentowano hasła "Radioaktywny wiatr rozwieje wątpliwości", "Nie ma rady na odpady", "Państwo atomowe - cenzura, dezinformacja, militaryzacja", "Atom nie jest zielony" oraz obraz Krzysztofa Skaina Maya.
Ulotki cieszyły się tak dużym powodzeniem, że szybko  ich zabrakło, stąd apel do uczestników następnych pikiet by przynosili samodzielnie wydrukowane, poskładane ulotki, ile kto może skopiować ;).

Uczestniczyli: Inicjatywa Antynuklearna, Zieloni2004, Polska wolna od atomu i osoby, które spontanicznie  dołączyły do protestu.
 

ANTYATOMOWA MARZANNA
18/03/2011 10:31:53

W niedzielę, w Gdańsku, Pomorska Inicjatywa Antynuklearna spotyka się pod Złotą Bramą o godzinie 12.00
Przyjdź i powiedz znajomym!

I po pikiecie :)
17/03/2011 02:40:57

Wczoraj na Placu Politechniki w Warszawie odbyła się spontaniczna pikieta protestacyjna przeciwko planom budowy elektrowni jądrowej w Polsce. W tym samym czasie w gmachu Politechniki Warszawskiej miała miejsce konferencja promocyjna francuskiego koncernu EDF - Électricité de France i Francuskiej Agencji Atomowej. Protestujący prezentowali hasła "Atom nie jest zielony", "Radioaktywny wiatr rozwieje wątpliwości", "Państwo atomowe - cenzura i dezinformacja", "Europa odchodzi od atomu".

Władze uczelni próbowały bezskutecznie usunąć pikietę z Placu Politechniki, grożono użyciem przemocy wobec protestujących, jeden z profesorów nie stronił od inwektyw wobec uczestnika protestu.

Tragiczne wydarzenia w Japonii dowiodły, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczna energetyka jądrowa. Wbrew zapewnieniom "ekspertów" reaktory wodne mogą eksplodować i nie jest możliwe ich natychmiastowe wyłączenie w przypadku uszkodzenia systemu chłodzenia. Jak pokazały wypadki w elektrowni Fukushima może też dojść do pożaru składowanych w każdej elektrowni jądrowej odpadów radioaktywnych.

Organizacje uczestniczące: Inicjatywa AntyNuklearna (IAN), Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Zieloni 2004,  Fundacja Dzika Polska, Polska Wolna od Atomu.

Dziękujemy Wam za przybycie!

PIKIETA
16/03/2011 01:55:59

Dziś, 16 marca, godz 11, Plac Politechniki 1, protestujemy przeciw promocji drogiej i groźnej energii nuklearnej.
PRZYJDŹ!

9 element(y|ów)


 
Najnowsze wiadomości
Nadchodzące wydarzenia
luty, 2011
marzec, 2011
kwiecień, 2011
maj, 2011
sierpień, 2011
styczeń, 2012
luty, 2012
marzec, 2012
kwiecień, 2012
sierpień, 2012
kwiecień, 2013
maj, 2013
czerwiec, 2013
lipiec, 2013
październik, 2013
grudzień, 2013
luty, 2014
BlogKoalicja Antyatomowa