Polska wolna od atomu
NIE dla energii jądrowej
Koalicja Antyatomowa

Inicjatywa AntyNuklearna

Pomorska Inicjatywa Antynuklearna

Profesor Mirosław Dakowski

Greenpeace Polska

Fundacja Ruchu Wolność i Pokój

Instytut na Rzecz Ekorozwoju

Stowarzyszenie Eko-Unia

Zielone Wiadomości

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

Wegetariański Świat

Miesięcznik "Dzikie Życie"

Polska Partia Pracy "Sierpień 80"

Zieloni2004

Wydawnictwo "Zielone Brygady"

3fala

Fundacja Klamra

Federacja Anarchistyczna

FA Trójmiasto

FA Częstochowa

FA Kraków

Zielony Instytut

Fundacja "Dzika Polska"

Stowarzyszenie "Zielone Paliwo"

Krzysztof Skain May
 
NEUROKULTURA medium zaangażowane

Fundacja Transferu Technologii Turystycznych

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wicie

Stowarzyszenie Ekologiczno Artystyczne Ręką Dzieło

Karolina Jankowska   

Krystyna Konowalska 

Recykling Idei

Inicjatywna Grupa Referendalna oraz Komitet www.bezatomu.pl

Komitet Obywatelski NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE gm. CHOCZEWO

Mieleński Ruch Niesubordynacji Obywatelskiej Przeciwko Atomowi w Gąskach

Fundacja Eko Rozwoju FER


Firmy:
Green Peas eco bar & coffe

DORSYSTEM Energie Odnawialne

Laboratorium Rękodzieł Las Rąk

CSISilver

Bio Bar

"Koalicja Antyatomowa" nie jest żadną formalną strukturą, to  ruch społeczny. Przyłącz się! 

 


Stanowisko pozarządowych organizacji ekologicznych w sprawie rządowego planu wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce

Spała, 15 maja 2010 roku
 

Pozarządowe organizacje ekologiczne (POE) podczas ogólnopolskiego spotkania ruchu ekologicznego "EKOlumna 2010" krytycznie odniosły się do planów rządu w zakresie rozwoju energetyki jądrowej.
Stwierdziliśmy, że Rząd RP od kilku kadencji dąży do uruchomienia programu energetyki jądrowej bez rzetelnej debaty społecznej oraz informacji nt. środowiskowych, społecznych i ekonomicznych zagrożeń z nią związanych. Rozwój energetyki jądrowej nie zapobiegnie problemom energetycznym kraju, natomiast zablokuje rozwój sektora odnawialnych źródeł energii i działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej.
Postulujemy wprowadzenie instrumentów prawnych i finansowych ułatwiających:
•  zmniejszenie energochłonności gospodarki;
• zwiększenie efektywności w gospodarce poprzez modernizację istniejącej infrastruktury energetycznej;
• rozwój odnawialnych źródeł energetyki wiatrowej, słonecznej, biomasy, geotermii;
• badania nad innymi, zgodnymi z ekorozwojem sposobami korzystania z energii i rozwiązań dla ochrony klimatu i ich wprowadzania w życie.

Jednogłośnie wzywamy do odstąpienia od realizacji programu na rzecz energetyki jądrowej i wydawania publicznych środków na jego promocję. Domagamy się ogólnospołecznej i ogólnopolskiej debaty oraz konsultacji z prawdziwego zdarzenia dotyczących przyszłej polityki energetycznej Polski.
1.Bio Planet
2.Centrum Zrównoważonego Rozwoju
3.CISV
4.Dolnośląskie Stowarzyszenie Prasy Regionalnej WRO-EURO
5.Earth Hands and Houses
6.Ekoland
7.Ekolubelszczyzna
8.Ekomedia Art Fund
9.Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju
10.Fundacja "Pomarańczowa Alternatywa"
11.Fundacja "Wieś Ekologiczna" im. św. Franciszka z Asyżu
12.Fundacja Sprzątanie Świata - Polska
13.Fundacja AERIS FUTURO
14.Fundacja Czysta Ziemia na rzecz Walki z Odpadami
15.Fundacja Dzika Polska
16.Fundacja Eko-rozwoju FER
17.Fundacja Ekonomistów Środowiska
18.Fundacja Europejskie Centrum Ziemi
19.Fundacja FERSO
20.Fundacja Form.art
21.Fundacja Instytut Działań Twórczych
22.Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
23.Fundacja Izy Milińskiej "Kocia mama"
24.Fundacja Kaszubskie Słoneczniki
25.Fundacja Kocham Polską Przyrodę
26.Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
27.Fundacja Nasza Ziemia
28.Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic
29.Fundacja Pomocy Dzieciom GAJA
30.Fundacja Sendzimira
31.Fundacja VIVA
32.Fundacja Zdrowa Polska
33.Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka
34.Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu
35.Inicjatywa AntyNuklearna
36.Instytut Odpowiedzialnego Biznesu
37.Instytut Spraw Obywatelskich
38.Klub Ekologiczny "Gaja Świętokrzyska"
39.Koło Naukowe Geografów "Geoholicy"
40.Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny
41.Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych
42.Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych
43.Ośrodek Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals"
44.Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych
45.Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody
46.Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
47.Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
48.Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi
49.Rowerowy Szczecin
50.Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
51.Społeczne Centrum Informacyjne Ochrony Środowiska
52.Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
53.Stowarzyszenie "Dla Dawnych Odmian i Ras"
54.Stowarzyszenie "Przystanek Rasząg"
55.Stowarzyszenie Alternatywa BMX
56.Stowarzyszenie Eko-Unia
57.Stowarzyszenie Ekologiczne Dla Ziemi
58.Stowarzyszenie Ekologiczne Piękne Dąbrowy
59.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
60.Stowarzyszenie Kobiety.lodz.pl
61.Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom
62.Stowarzyszenie Ochrony Środowiska Naturalnego "Przyjezierze"
63.Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż
64.Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologii "Eco Terra"
65.Stowarzyszenie Serfenta
66.Stowarzyszenie Winiarzy i Miodosytników Polskich
67.Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju "Puenta"
68.Stowarzyszenie Zielona Szkoła
69.Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce
70.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Zarząd Główny
71.Zieloni 2004

  
BlogKoalicja Antyatomowa